Tổng quan về Google Apps Script

Google Apps Script là một nền tảng phát triển ứng dụng nhanh chóng, giúp tạo các ứng dụng doanh nghiệp tích hợp với Google Workspacenhanh chóng và dễ dàng. Bạn viết mã bằng JavaScript hiện đại và có quyền truy cập vào các thư viện tích hợp cho các ứng dụng Google Workspace yêu thích như Gmail, Lịch, Drive và nhiều ứng dụng khác. Không có gì cần cài đặt — chúng tôi cung cấp cho bạn trình soạn thảo mã ngay trong trình duyệt và các tập lệnh của bạn chạy trên máy chủ của Google.

Nếu bạn mới làm quen với JavaScript, Codecademy sẽ cung cấp một số khóa học JavaScript. (Xin lưu ý rằng các khoá học này không được phát triển và không liên kết với Google.)

Apps Script có thể làm gì?

Apps Script rất linh hoạt. Ngoài ra, bạn có thể:

Bắt đầu nhanh

Hãy thử một trong những bước bắt đầu nhanh sau đây để thiết lập và chạy dự án Apps Script trong chưa đầy 5 phút.