Tổng quan về Google Apps Script

Google Apps Script là một nền tảng phát triển ứng dụng nhanh chóng giúp tạo các ứng dụng dành cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng tích hợp với Google Workspace. Bạn viết mã trong JavaScript hiện đại và có quyền truy cập vào các thư viện tích hợp sẵn dành cho các ứng dụng Google Workspace yêu thích như Gmail Lịch, Drive và nhiều ứng dụng khác. Có không cần cài đặt—chúng tôi cung cấp cho bạn một trình soạn thảo mã ngay trong trình duyệt và tập lệnh của bạn chạy trên máy chủ của Google.

Nếu bạn mới sử dụng JavaScript, Codecademy cung cấp một số khoá học về JavaScript. (Xin lưu ý rằng những khoá học này không được phát triển bởi và không được liên kết với Google.)

Bạn muốn xem Apps Script hoạt động như thế nào?
Kênh Nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.

Apps Script có thể làm gì?

Apps Script rất linh hoạt. Ngoài ra, bạn có thể:

Thử một bắt đầu nhanh

Hãy thử một trong các bước khởi động nhanh sau đây để thiết lập dự án Apps Script và chạy trong vòng chưa đầy 5 phút.