Macro trong Google Trang tính

Google Trang tính cho phép bạn ghi lại các macro sao chép một chuỗi các lượt tương tác cụ thể trên giao diện người dùng mà bạn xác định. Sau khi ghi lại macro, bạn có thể liên kết macro đó với phím tắt ở dạng Ctrl+Alt+Shift+Number. Bạn có thể sử dụng phím tắt đó để nhanh chóng thực thi lại các bước macro chính xác, thường là ở một nơi khác hoặc trên dữ liệu khác. Bạn cũng có thể kích hoạt macro từ trình đơn Tiện ích > Macro của Google Trang tính.

Khi bạn ghi lại macro, Google Trang tính sẽ tự động tạo một hàm Apps Script (hàm macro) sao chép các bước macro. Hàm macro được thêm vào dự án Apps Script được liên kết với trang tính, trong một tệp có tiêu đề macros.gs. Trong trường hợp đã có một tệp dự án được liên kết với trang tính có tên đó, hàm macro sẽ được thêm vào trang tính đó. Google Trang tính cũng tự động cập nhật tệp kê khai của dự án tập lệnh, ghi lại tên và phím tắt được gán cho macro.

Vì mọi macro được ghi lại đều được xác định hoàn toàn trong Apps Script, nên bạn có thể chỉnh sửa chúng trực tiếp trong trình chỉnh sửa Apps Script. Bạn thậm chí có thể viết các macro từ đầu trong Apps Script hoặc lấy các hàm mà bạn đã viết rồi chuyển các macro đó thành macro.

Tạo macro trong Apps Script

Bạn có thể nhận các hàm được viết trong Apps Script và sử dụng chúng làm hàm macro. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là nhập một hàm hiện có từ trình chỉnh sửa Google Trang tính.

Ngoài ra, bạn có thể tạo macro trong trình chỉnh sửa Apps Script bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trong giao diện người dùng Google Trang tính, chọn Tiện ích > Apps Script để mở tập lệnh liên kết với trang tính trong trình chỉnh sửa Apps Script.
 2. Viết hàm macro. Các hàm macro không được nhận đối số và không trả về giá trị nào.
 3. Chỉnh sửa tệp kê khai tập lệnh để tạo macro và liên kết macro đó với hàm macro. Gán cho bàn phím một phím tắt và tên riêng biệt.
 4. Lưu dự án tập lệnh. Sau đó, macro có sẵn để sử dụng trong trang tính.
 5. Kiểm tra hàm macro trong trang tính để xác minh rằng các hàm đó đúng như dự định.

Chỉnh sửa macro

Bạn có thể chỉnh sửa macro được đính kèm vào một trang tính bằng cách làm như sau:

 1. Trong giao diện người dùng Google Trang tính, chọn Tiện ích > Macro > Quản lý macro.
 2. Tìm macro bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn > Chỉnh sửa macro. Thao tác này sẽ mở trình chỉnh sửa Apps Script đến tệp dự án chứa hàm macro.
 3. Chỉnh sửa hàm macro để thay đổi hành vi macro.
 4. Lưu dự án tập lệnh. Sau đó, macro có sẵn để sử dụng trong trang tính.
 5. Kiểm tra hàm macro trong trang tính để xác minh rằng các hàm đó đúng như dự định.

Nhập hàm dưới dạng macro

Nếu đã có một tập lệnh liên kết với một trang tính, bạn có thể nhập một hàm trong tập lệnh dưới dạng macro mới rồi chỉ định một phím tắt cho nó. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chỉnh sửa tệp kê khai và thêm một phần tử khác vào thuộc tính sheets.macros[].

Ngoài ra, hãy làm theo các bước sau để nhập hàm dưới dạng macro từ giao diện người dùng của Trang tính:

 1. Trong giao diện người dùng Google Trang tính, chọn Tiện ích > Macro > Nhập.
 2. Chọn một biểu mẫu hàm mà danh sách được trình bày rồi nhấp vào Thêm hàm.
 3. Chọn để đóng hộp thoại.
 4. Chọn Tiện ích > Macro > Quản lý macro.
 5. Tìm hàm bạn vừa nhập trong danh sách. Gán một phím tắt duy nhất cho macro. Bạn cũng có thể thay đổi tên macro tại đây; tên mặc định là tên của hàm.
 6. Nhấp vào Cập nhật để lưu cấu hình macro.

Cấu trúc tệp kê khai cho macro

Đoạn mã ví dụ về tệp kê khai sau đây cho thấy phần của tệp kê khai xác định macro Google Trang tính. Phần sheets của tệp kê khai xác định tên và phím tắt được gán cho macro và tên của hàm macro.

 {
  ...
  "sheets": {
   "macros": [{
    "menuName": "QuickRowSum",
    "functionName": "calculateRowSum",
    "defaultShortcut": "Ctrl+Alt+Shift+1"
   }, {
    "menuName": "Headerfy",
    "functionName": "updateToHeaderStyle",
    "defaultShortcut": "Ctrl+Alt+Shift+2"
   }]
  }
 }

Hãy xem hướng dẫn Cấu trúc tệp kê khai để biết thêm thông tin chi tiết về cách tạo tệp kê khai của Apps Script. Phần Trang tínhMacro mô tả các trường xác định macro Trang tính.

Các phương pháp hay nhất

Khi tạo hoặc quản lý macro trong Apps Script, bạn nên tuân thủ các nguyên tắc sau.

 1. Macro hoạt động hiệu quả hơn khi có nhẹ. Nếu có thể, hãy giới hạn số lượng thao tác mà macro thực hiện.
 2. Macro phù hợp nhất với các thao tác quay vòng cần lặp lại thường xuyên mà không cần định cấu hình hoặc định cấu hình macro. Đối với các thao tác khác, hãy cân nhắc sử dụng mục trình đơn tuỳ chỉnh.
 3. Luôn nhớ rằng các phím tắt macro phải là duy nhất và một trang tính nhất định chỉ có thể có 10 macro với các phím tắt cùng một lúc. Bạn chỉ có thể thực thi mọi macro bổ sung từ trình đơn Phần mở rộng > Macro.
 4. Macro thực hiện thay đổi đối với một ô có thể được áp dụng cho một dải ô trước tiên bằng cách chọn toàn bộ dải ô, sau đó kích hoạt macro. Điều này có nghĩa là thường không cần thiết để tạo macro sao chép cùng một thao tác trên một dải ô được xác định trước.

Những việc bạn không thể làm

Có một số hạn chế về những việc bạn có thể làm với macro:

Sử dụng macro bên ngoài tập lệnh liên kết

Macro được xác định trong tập lệnh liên kết với Google Trang tính cụ thể. Định nghĩa macro sẽ bị bỏ qua nếu được xác định trong tập lệnh độc lập hoặc ứng dụng web.

Xác định macro trong tiện ích bổ sung của Trang tính

Bạn không thể phân phối định nghĩa macro bằng tiện ích bổ sung của Trang tính. Bất kỳ định nghĩa macro nào trong một dự án tiện ích bổ sung trên Trang tính đều bị người dùng của tiện ích bổ sung đó bỏ qua.

Phân phối macro trong thư viện tập lệnh

Bạn không thể phân phối macro định nghĩa bằng cách sử dụng thư viện Apps Script.

Sử dụng macro bên ngoài Google Trang tính

Macro chỉ là một tính năng trong Google Trang tính và không tồn tại cho Google Tài liệu, Biểu mẫu hoặc Trang trình bày.