Ứng dụng web

Nếu xây dựng giao diện người dùng cho tập lệnh, bạn có thể xuất bản tập lệnh dưới dạng ứng dụng web. Ví dụ: tập lệnh cho phép người dùng lên lịch cuộc hẹn với thành viên của nhóm hỗ trợ sẽ được giới thiệu dưới dạng một ứng dụng web để người dùng có thể truy cập trực tiếp vào tập lệnh đó từ trình duyệt của họ.

Cả tập lệnh độc lậptập lệnh liên kết với Google Workspace ứng dụng đều có thể được chuyển thành ứng dụng web, miễn là các tập lệnh này đáp ứng các yêu cầu bên dưới.

Yêu cầu đối với ứng dụng web

Tập lệnh có thể được xuất bản dưới dạng ứng dụng web nếu tập lệnh đó đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu thông số

Khi người dùng truy cập vào một ứng dụng hoặc một chương trình gửi cho ứng dụng một yêu cầu HTTP GET, Apps Script sẽ chạy hàm doGet(e). Khi một chương trình gửi cho ứng dụng một yêu cầu HTTP POST, Apps Script sẽ chạy doPost(e). Trong cả hai trường hợp, đối số e đại diện cho một tham số sự kiện có thể chứa thông tin về bất kỳ tham số yêu cầu nào. Cấu trúc của đối tượng sự kiện được cho thấy trong bảng dưới đây:

Trường
e.queryString

Giá trị của phần chuỗi truy vấn của URL hoặc null nếu không có chuỗi truy vấn nào được chỉ định

name=alice&n=1&n=2
e.parameter

Đối tượng của các cặp khoá/giá trị tương ứng với tham số yêu cầu. Chỉ có giá trị đầu tiên được trả về cho các thông số có nhiều giá trị.

{"name": "alice", "n": "1"}
e.parameters

Một đối tượng tương tự như e.parameter, nhưng có một mảng giá trị cho mỗi khoá

{"name": ["alice"], "n": ["1", "2"]}
e.pathInfo

Đường dẫn URL sau /exec hoặc /dev. Ví dụ: nếu đường dẫn URL kết thúc bằng /exec/hello, thì thông tin đường dẫn sẽ là hello.

e.contextPath Không được sử dụng, luôn là chuỗi trống.
e.contentLength

Độ dài của nội dung yêu cầu đối với các yêu cầu POST hoặc -1 đối với các yêu cầu GET

332
e.postData.length

Giống với e.contentLength

332
e.postData.type

Loại MIME của phần nội dung POST

text/csv
e.postData.contents

Văn bản nội dung của phần thân yêu cầu POST

Alice,21
e.postData.name

Luôn là giá trị "postData"

postData

Ví dụ: bạn có thể chuyển các tham số như usernameage vào một URL như sau:

https://script.google.com/.../exec?username=jsmith&age=21

Sau đó, bạn có thể hiển thị các tham số như sau:

function doGet(e) {
 var params = JSON.stringify(e);
 return ContentService.createTextOutput(params).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

Trong ví dụ trên, doGet(e) trả về kết quả sau:

{
 "queryString": "username=jsmith&age=21",
 "parameter": {
  "username": "jsmith",
  "age": "21"
 },
 "contextPath": "",
 "parameters": {
  "username": [
   "jsmith"
  ],
  "age": [
   "21"
  ]
 },
 "contentLength": -1
}

Triển khai tập lệnh dưới dạng ứng dụng web

Để triển khai tập lệnh dưới dạng ứng dụng web, hãy làm theo các bước sau:

 1. Ở trên cùng bên phải của dự án tập lệnh, hãy nhấp vào Triển khai > Triển khai mới.
 2. Bên cạnh phần "Chọn loại", hãy nhấp vào Bật loại triển khai > Ứng dụng web.
 3. Nhập thông tin về ứng dụng web của bạn vào các trường trong phần "Cấu hình triển khai".
 4. Nhấp vào Triển khai.

Bạn có thể chia sẻ URL ứng dụng web với những người bạn muốn dùng ứng dụng của mình, miễn là bạn đã cấp cho họ quyền truy cập.

Kiểm thử quá trình triển khai ứng dụng web

Để kiểm thử tập lệnh của bạn dưới dạng một ứng dụng web, hãy làm theo các bước bên dưới:

 1. Ở trên cùng bên phải của dự án tập lệnh, hãy nhấp vào Deploy > Test Deployments (Triển khai > Kiểm thử bản triển khai).
 2. Bên cạnh phần "Chọn loại", hãy nhấp vào Bật loại triển khai > Ứng dụng web.
 3. Trong URL ứng dụng web, hãy nhấp vào Sao chép.
 4. Dán URL đó vào trình duyệt và kiểm tra ứng dụng web của bạn.

  URL này kết thúc bằng /dev và chỉ những người dùng có quyền chỉnh sửa tập lệnh mới truy cập được. Thực thể này của ứng dụng luôn chạy mã được lưu gần đây nhất và chỉ dành cho mục đích kiểm thử trong quá trình phát triển.

Quyền

Các quyền đối với một ứng dụng web sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào cách bạn chọn thực thi ứng dụng đó:

 • Thực thi ứng dụng với tư cách là tôi – Trong trường hợp này, tập lệnh luôn thực thi với tư cách là chủ sở hữu của tập lệnh, bất kể ai truy cập vào ứng dụng web.
 • Thực thi ứng dụng khi người dùng truy cập vào ứng dụng web: Trong trường hợp này, tập lệnh chạy dưới danh tính của người dùng đang hoạt động sử dụng ứng dụng web. Phương pháp cấp quyền này khiến ứng dụng web hiển thị email của chủ sở hữu tập lệnh khi người dùng cho phép quyền truy cập.

Nhúng ứng dụng web vào Google Sites

Để nhúng một ứng dụng web vào Google Sites, trước tiên, ứng dụng đó phải được triển khai. Bạn cũng cần URL đã triển khai từ hộp thoại Deploy.

Để nhúng một ứng dụng web vào trang Trang web, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở trang Sites mà bạn muốn thêm ứng dụng web.
 2. Chọn Chèn > Nhúng URL.
 3. Dán URL ứng dụng web rồi nhấp vào THÊM.

Ứng dụng web xuất hiện trong một khung trên bản xem trước của trang. Khi bạn xuất bản trang, người xem trang web có thể cần phải uỷ quyền cho ứng dụng web trước khi ứng dụng thực thi bình thường. Các ứng dụng web trái phép đưa ra lời nhắc uỷ quyền cho người dùng.

Ứng dụng web và nhật ký duyệt web

Bạn nên có một ứng dụng web Apps Script mô phỏng một ứng dụng nhiều trang hoặc một ứng dụng có giao diện người dùng động được kiểm soát thông qua các tham số URL. Để làm tốt việc này, bạn có thể xác định một đối tượng trạng thái đại diện cho giao diện người dùng hoặc trang của ứng dụng, đồng thời đẩy trạng thái đó vào nhật ký duyệt web khi người dùng thao tác trong ứng dụng. Bạn cũng có thể nghe các sự kiện trong nhật ký để ứng dụng web hiện đúng giao diện người dùng khi người dùng di chuyển qua lại bằng các nút của trình duyệt. Bằng cách truy vấn các tham số URL tại thời điểm tải, bạn có thể để ứng dụng tự động xây dựng giao diện người dùng dựa trên các tham số đó, cho phép người dùng khởi động ứng dụng ở một trạng thái cụ thể.

Apps Script cung cấp 2 API JavaScript phía máy khách không đồng bộ để hỗ trợ tạo các ứng dụng web được liên kết với nhật ký duyệt web:

 • google.script.history cung cấp các phương thức cho phép phản hồi động với các thay đổi trong nhật ký duyệt web. Việc này bao gồm: đẩy trạng thái (Các đối tượng đơn giản mà bạn có thể xác định) vào nhật ký duyệt web, thay thế trạng thái trên cùng trong ngăn xếp nhật ký và thiết lập hàm gọi lại trình nghe để phản hồi các thay đổi trong nhật ký.

 • google.script.url cung cấp phương tiện để truy xuất tham số URL và phân đoạn URL của trang hiện tại, nếu có.

Các API nhật ký này chỉ dành cho ứng dụng web. Các API này không được hỗ trợ cho thanh bên, hộp thoại hoặc tiện ích bổ sung. Bạn cũng không nên dùng chức năng này trong các ứng dụng web được nhúng trong Google Sites.