Dùng API Vault để khám phá dữ liệu của tổ chức trong các dịch vụ của Google Workspace được hỗ trợ. Quản lý các vấn đề, đặt yêu cầu lưu giữ dữ liệu cũng như bắt đầu và tải tệp xuất xuống.
Đọc tổng quan kỹ thuật của Vault và chạy một ứng dụng khởi động nhanh nhỏ.
Hãy khám phá tất cả tài nguyên và phương thức của API này. Nhấp vào "Hãy dùng thử!" trên bất kỳ trang phương thức nào để thử nghiệm với API.
Yêu cầu trợ giúp, gửi lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới.
Tham gia Hội nghị nhà phát triển Google Workspace trực tiếp ở gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ với nhà phát triển của Google Workspace tổ chức để giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace và học cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
17/10 ở Singapore | 19/10 ở Bangalore | 14/11 ở Amsterdam | 16/11 ở WindowManager