Phát triển các giải pháp Lịch Google.

Chèn nội dung tương tác, được hỗ trợ bởi dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài, với Tiện ích bổ sung.
  • Hiển thị thông tin chi tiết theo ngữ cảnh từ hệ thống của bên thứ ba khi người dùng xem hoặc tạo sự kiện.
  • Hiển thị giải pháp hội nghị tuỳ chỉnh khi người dùng tạo sự kiện.
Bất cứ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hóa và nâng cao Lịch Google trong môi trường mã thấp, dựa trên web.
  • Tạo sự kiện dựa trên nội dung bạn gửi trên Google Biểu mẫu.
  • Cập nhật sự kiện hoặc lịch từ Google Trang tính.
  • Chèn dữ liệu lịch vào Google Trang tính để xem xét.
Sử dụng các API REST bên dưới để tương tác theo cách lập trình với Lịch Google.
Đọc và cập nhật lịch bằng một số ngôn ngữ lập trình phổ biến, chẳng hạn như Java, JavaScript và Python.
Sử dụng máy chủ CalDAV của Google để đọc và cập nhật dữ liệu của lịch.
Tham gia Hội nghị nhà phát triển Google Workspace trực tiếp ở gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ với nhà phát triển của Google Workspace tổ chức để giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace và học cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
17/10 ở Singapore | 19/10 ở Bangalore | 14/11 ở Amsterdam | 16/11 ở WindowManager