Loại tiện ích bổ sung

Trang này cung cấp thông tin tổng quan chung về hai loại tiện ích bổ sung bạn có thể xây dựng: Tiện ích bổ sung của Google WorkspaceTiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa. Các loại tiện ích bổ sung này khác nhau về những ứng dụng mở rộng, cách tạo và các hạn chế.

Tiện ích bổ sung của Google Workspace

Tiện ích bổ sung của Google Workspace là thế hệ tiện ích bổ sung mới nhất và cung cấp nhiều tính năng, trong đó có:

 • Chỉ tạo một tiện ích bổ sung cho nhiều ứng dụng Google Workspace: Thay vì các tiện ích bổ sung riêng biệt cho Gmail, Lịch, Drive và Trình chỉnh sửa, bạn có thể tạo và quản lý một tiện ích bổ sung duy nhất của Google Workspace để mở rộng nhiều ứng dụng của Google Workspace.

 • Nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu: Theo mặc định, biểu tượng tiện ích bổ sung sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển bên phải của các ứng dụng tiện ích bổ sung.

 • Xây dựng trải nghiệm trang chủ: Bạn có thể tạo trang chủ riêng cho từng ứng dụng Google Workspace mà tiện ích bổ sung của bạn mở rộng hoặc sử dụng cùng một trang chủ cho nhiều ứng dụng.

 • Phản ánh bối cảnh của người dùng trong tiện ích bổ sung của bạn: Bạn có thể thiết kế Tiện ích bổ sung của Google Workspace để hiển thị các giao diện dành riêng cho ứng dụng lưu trữ của tiện ích bổ sung đó. Ví dụ: tiện ích bổ sung của bạn có thể hiển thị thông tin từ một email hoặc sự kiện trên lịch trong tiện ích bổ sung hoặc đề xuất một hành động dựa trên trang ứng dụng Google Workspace hiện tại.

 • Sử dụng giao diện đã chuẩn hoá: Xây dựng giao diện người dùng từ các phần tử tiện ích tích hợp sẵn do dịch vụ Apps Script Card cung cấp. Bạn không cần phải có chuyên môn về HTML hoặc CSS để xác định các giao diện này.

 • Mở rộng ứng dụng Gmail dành cho máy tính và thiết bị di động: Nếu Tiện ích bổ sung Google Workspace mở rộng Gmail, bạn có thể sử dụng tiện ích này trong cả phiên bản Gmail dành cho máy tính và thiết bị di động. Nếu tạo một tiện ích bổ sung Google Workspace mở rộng Gmail, bạn không cần thiết kế một phiên bản tiện ích bổ sung riêng biệt cho thiết bị di động. Giao diện giống nhau được sử dụng ở mọi nơi.

 • Sử dụng thời gian chạy bạn muốn. Thay vì Apps Script, bạn có thể phát triển các tiện ích bổ sung của Google Workspace bằng cơ sở hạ tầng lưu trữ ưu tiên, chuỗi công cụ phát triển, hệ thống kiểm soát nguồn, ngôn ngữ lập trình và thư viện mã. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Tạo tiện ích bổ sung bằng ngôn ngữ lập trình bất kỳ.

Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa

Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa mở rộng một trong các ứng dụng Google Editor, chẳng hạn như Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu. Mỗi loại Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa (ví dụ: Tiện ích bổ sung của Trang tính) có thể có bộ tính năng, hạn chế và các cân nhắc đặc biệt riêng. Khi xây dựng Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa, bạn cần hiểu rõ những chi tiết dành riêng cho Trình chỉnh sửa này. Để biết thêm thông tin chi tiết về tiện ích bổ sung cho một số Trình chỉnh sửa cụ thể, hãy xem các phần tương ứng:

Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa có thể tự động hoá các công việc chỉnh sửa phổ biến như tạo tệp, chỉnh sửa, định dạng và di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng. Các giao diện Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa có khả năng tuỳ chỉnh cao đối với các nhiệm vụ trong tầm tay.

Tiện ích bổ sung của Trình chỉnh sửa hoạt động khác với Tiện ích bổ sung của Google Workspace theo những cách sau:

 • Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa có thể tạo giao diện bao gồm các mục trong trình đơn, hộp thoại và thanh bên. Hộp thoại và tiện ích bổ sung được xác định bằng HTML và CSS chuẩn.
 • Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa có các quy tắc uỷ quyền đặc biệt vì chúng tạo, sửa đổi hoặc tương tác với tệp trong Google Drive. Bạn cần hiểu rõ vòng đời uỷ quyền của Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa khi phát triển Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa.
 • Các tệp được tạo và cập nhật trong từng trình chỉnh sửa có cấu trúc cụ thể. Ví dụ: Bản trình bày trong Google Trang trình bày bao gồm các trang có thể là trang trình bày, bản chính hoặc bố cục. Bạn nên nắm được các cấu trúc tệp này, vì tiện ích bổ sung thường tương tác với chúng khi đọc hoặc chỉnh sửa tệp.
 • Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa chỉ hoạt động trong các ứng dụng khách dành cho máy tính, chứ không hoạt động trong Android hoặc iOS.
 • Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa phải được tích hợp trong Apps Script.