Các loại tiện ích bổ sung

Trang này cung cấp thông tin tổng quan chung về 2 loại tiện ích bổ sung mà bạn có thể tạo: Tiện ích bổ sung của Google WorkspaceTiện ích bổ sung của trình chỉnh sửa. Các loại tiện ích bổ sung này khác nhau về ứng dụng mở rộng, cách tạo cũng như những hạn chế của chúng.

Tiện ích bổ sung của Google Workspace

Tiện ích bổ sung của Google Workspace là thế hệ tiện ích bổ sung mới nhất, cung cấp nhiều tính năng, bao gồm:

 • Chỉ tạo một tiện ích bổ sung cho nhiều ứng dụng của Google Workspace: Thay vì tạo các tiện ích bổ sung riêng biệt cho Gmail, Lịch, Drive và Trình chỉnh sửa, bạn có thể tạo và quản lý một tiện ích bổ sung cho Google Workspace để mở rộng nhiều ứng dụng của Google Workspace.

 • Tăng mức độ nhận biết thương hiệu: Theo mặc định, biểu tượng của tiện ích bổ sung hiển thị trong bảng điều khiển bên phải của ứng dụng lưu trữ tiện ích bổ sung.

 • Xây dựng trải nghiệm trên trang chủ: Bạn có thể tạo từng trang chủ riêng cho mỗi ứng dụng Google Workspace mà tiện ích bổ sung của bạn mở rộng hoặc sử dụng cùng một trang chủ cho nhiều ứng dụng.

 • Phản ánh ngữ cảnh của người dùng trong tiện ích bổ sung của bạn: Bạn có thể thiết kế Tiện ích bổ sung trên Google Workspace để hiển thị các giao diện dành riêng cho ứng dụng lưu trữ của tiện ích bổ sung. Ví dụ: tiện ích bổ sung của bạn có thể hiển thị thông tin của một sự kiện qua email hoặc lịch hoặc đề xuất một hành động dựa trên trang ứng dụng Google Workspace hiện tại.

 • Sử dụng giao diện đã chuẩn hoá: Xây dựng giao diện người dùng từ các phần tử tiện ích tích hợp sẵn do dịch vụ Apps Script Card cung cấp. Bạn không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào về HTML hoặc CSS để xác định các giao diện này.

 • Mở rộng ứng dụng của Gmail trên máy tính và thiết bị di động: Nếu Tiện ích bổ sung của Google Workspace mở rộng Gmail, thì bạn có thể sử dụng tiện ích đó trong cả phiên bản Gmail dành cho máy tính và thiết bị di động. Nếu tạo một Tiện ích bổ sung của Google Workspace giúp mở rộng Gmail, bạn không cần thiết kế phiên bản tiện ích bổ sung riêng biệt dành cho thiết bị di động. Cùng một giao diện được sử dụng ở mọi nơi.

 • Sử dụng thời gian chạy mà bạn muốn. Thay vì sử dụng Apps Script, bạn có thể phát triển các Tiện ích bổ sung của Google Workspace bằng cơ sở hạ tầng lưu trữ, chuỗi công cụ phát triển, hệ thống kiểm soát nguồn, ngôn ngữ lập trình và thư viện mã ưu tiên. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Tạo tiện ích bổ sung bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào

Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa

Tiện ích bổ sung trình chỉnh sửa mở rộng một trong các ứng dụng của Google Editor, chẳng hạn như Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu. Mỗi loại Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa (ví dụ: tiện ích bổ sung Trang tính) có thể có một tập hợp các tính năng, hạn chế và những điểm đặc biệt cần cân nhắc riêng theo từng loại. Khi tạo Tiện ích bổ sung trình chỉnh sửa, bạn cần hiểu rõ các thông tin chi tiết dành riêng cho Trình chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin chi tiết về các tiện ích bổ sung cho một số Trình chỉnh sửa cụ thể, hãy xem các phần tương ứng:

Tiện ích bổ sung trình chỉnh sửa có thể tự động hoá các thao tác phổ biến của trình chỉnh sửa, chẳng hạn như tạo tệp, chỉnh sửa, định dạng và di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng. Giao diện Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa có thể được tuỳ chỉnh cao để phù hợp với các tác vụ đang thực hiện.

Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa hoạt động khác với Tiện ích bổ sung của Google Workspace ở những điểm sau:

 • Tiện ích bổ sung trình chỉnh sửa có thể tạo giao diện bao gồm các mục trong trình đơn, hộp thoại và thanh bên. Hộp thoại tiện ích bổ sung và thanh bên được xác định bằng HTML và CSS tiêu chuẩn.
 • Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa có các quy tắc uỷ quyền đặc biệt vì chúng tạo, sửa đổi hoặc tương tác với các tệp trong Google Drive. Bạn cần hiểu rõ vòng đời uỷ quyền của Tiện ích bổ sung trình chỉnh sửa trong khi phát triển Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa.
 • Các tệp được tạo và cập nhật trong mỗi trình chỉnh sửa đều có cấu trúc cụ thể. Ví dụ: bản trình bày trên Google Trang trình bày bao gồm các trang có thể là trang trình bày, bản chính hoặc bố cục. Bạn nên hiểu rõ các cấu trúc tệp này, vì các tiện ích bổ sung thường tương tác với chúng khi đọc hoặc chỉnh sửa tệp.
 • Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa chỉ hoạt động trong các ứng dụng dành cho máy tính, không hoạt động trong Android hoặc iOS.
 • Bạn phải triển khai Tiện ích bổ sung dành cho Trình chỉnh sửa trong Apps Script.