Class Card

Thẻ

Một thẻ ngữ cảnh đại diện cho một thành phần hiển thị trong giao diện người dùng.

var cardSection = CardService.newCardSection();
// Finish building the card section ...

var card = CardService.newCardBuilder()
    .setName("Card name")
    .setHeader(CardService.newCardHeader().setTitle("Card title"))
    .addSection(cardSection)
    .build();

Phương pháp

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
printJson()StringIn bản trình bày JSON của đối tượng này.

Tài liệu chi tiết

printJson()

In bản trình bày JSON của đối tượng này. Thông tin này chỉ nhằm mục đích gỡ lỗi.

Hai chiều

String