Đưa Web Stories lên Google

Web Stories là phiên bản dựa trên nền tảng web của định dạng "Stories" thông dụng. Định dạng này kết hợp video, âm thanh, hình ảnh, ảnh động và văn bản để tạo ra trải nghiệm sinh động cho người xem. Định dạng trực quan này cho phép bạn khám phá nội dung theo nhịp độ của riêng mình, qua các thao tác nhấn hoặc vuốt từ nội dung này sang nội dung khác.

Tài liệu hướng dẫn này sẽ giải thích cách thức Web Stories xuất hiện trên các nền tảng của Google (Tìm kiếm, Google Khám pháGoogle Hình ảnh) và làm thế nào để Web Stories xuất hiện.

Dưới đây là tổng quan về cách đưa Web Stories lên Google:

  1. Tạo nội dung dạng Câu chuyện.
  2. Đảm bảo Câu chuyện đó có dạng AMP hợp lệ.
  3. Xác minh siêu dữ liệu.
  4. Kiểm tra xem Câu chuyện đó đã được lập chỉ mục chưa.
  5. Tuân thủ Chính sách nội dung đối với Câu chuyện.

Cách thức Web Stories xuất hiện trên Google

Google Khám phá

Băng chuyền trên Google Khám phá: Web Stories có thể xuất hiện trên Google Khám phá dưới dạng băng chuyền nằm ở gần đầu nguồn cấp dữ liệu. Bạn có thể xem băng chuyền này qua ứng dụng Google phiên bản mới nhất trên Android và iOS. Chế độ hiển thị dưới dạng băng chuyền hiện có tại Hoa Kỳ, Ấn Độ và Brazil.

Băng chuyền Web Stories minh họa ở bên được sử dụng cho nội dung về phong cách sống. Một số ví dụ về các chủ đề khác được thể hiện trong băng chuyền là: Làm đẹp, Thể hình, Người nổi tiếng, Sức khỏe, Giải trí và Quan điểm.

Web Stories trong băng chuyền của Google Khám phá

Thẻ đơn trên Google Khám phá: Web Stories cũng có thể xuất hiện trong thẻ Khám phá dưới dạng một thẻ đơn để bạn nhấn vào câu chuyện. Giao diện này hiện có mặt ở tất cả ngôn ngữ và khu vực nơi có Google Khám phá, tuy nhiên phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Ấn Độ và Brazil.

Web Stories dưới dạng một thẻ đơn trong Google Khám phá

Chế độ xem lưới trên Google Tìm kiếm: Web Stories có thể hiển thị trong chế độ xem lưới trên Google Tìm kiếm. Khi người dùng tìm "các điểm tham quan ở New York", chế độ xem lưới hiển thị Web Stories từ nhiều nhà xuất bản. Khi người dùng tìm thông tin về nhà xuất bản cụ thể, chế độ xem lưới chỉ hiển thị Web Stories thuộc trang web của nhà xuất bản đó. Chế độ xem lưới hiện có tại Hoa Kỳ và bằng tiếng Anh.

Web Stories dưới dạng chế độ xem lưới trong Google Tìm kiếm

Kết quả duy nhất trên Google Tìm kiếm: Web Stories có thể hiển thị dưới dạng một kết quả duy nhất trên Google Tìm kiếm. Chế độ hiển thị này hiện có ở mọi khu vực và bằng mọi ngôn ngữ mà Google Tìm kiếm được cung cấp.

Web Stories trên Google Tìm kiếm

Google Hình ảnh

Google Hình ảnh: Web Stories có thể xuất hiện trên Google Hình ảnh dưới dạng thẻ hình ảnh kèm theo biểu tượng Web Stories. Chế độ hiển thị này hiện có ở mọi khu vực và bằng mọi ngôn ngữ mà Google Tìm kiếm được cung cấp.

Web Stories trong Google Hình ảnh

Tạo nội dung dạng Câu chuyện

Về bản chất, Web Stories là trang web và cũng phải tuân theo những nguyên tắc và phương pháp hay nhất áp dụng cho hoạt động xuất bản các trang web thông thường. Có hai cách bắt đầu:

Để đảm bảo có thể tiến hành suôn sẻ, hãy tham khảo Những phương pháp hay nhất để tạo Web Stories.

Đảm bảo Câu chuyện có dạng AMP hợp lệ

Sau khi tạo xong câu chuyện, hãy đảm bảo Câu chuyện đó có dạng AMP hợp lệ. Để có dạng AMP hợp lệ, câu chuyện phải tuân thủ các thông số dành cho AMP. Việc tuân thủ này giúp Câu chuyện được phân phát qua bộ nhớ đệm AMP, đồng thời đảm bảo hiệu suất và trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Bạn có thể dùng những công cụ sau đây để đảm bảo Câu chuyện của mình có dạng AMP hợp lệ:

Xác minh siêu dữ liệu

Để Web Stories của bạn đủ điều kiện xuất hiện trên các trải nghiệm của Google Tìm kiếm hoặc Google Khám phá, hãy cung cấp siêu dữ liệu cần thiết để một Câu chuyện hiển thị được trong chế độ xem trước.

  1. Tham khảo danh sách toàn bộ siêu dữ liệu.
  2. Xác minh xem bản xem trước của Web Stories đó hiển thị đúng cách hay chưa bằng Công cụ kiểm tra Web Stories của Google.

Hãy nhớ rằng bạn phải cung cấp thông tin cho những trường sau đây trên mọi Câu chuyện: publisher-logo-src, poster-portrait-src, titlepublisher.

Hãy nhớ rằng bạn phải cung cấp thông tin cho những trường sau đây trên mọi Câu chuyện: publisher-logo-src, poster-portrait-src, title, và publisher.

Kiểm tra xem Câu chuyện đó đã được lập chỉ mục chưa

Kiểm tra xem Google Tìm kiếm đã lập chỉ mục cho Câu chuyện của bạn chưa. Dùng Công cụ kiểm tra URL để gửi từng URL hoặc xem xét trạng thái bằng cách sử dụng báo cáo Lập chỉ mục trang hoặc báo cáo Sơ đồ trang web. Nếu Câu chuyện của bạn chưa được lập chỉ mục:

  1. Để giúp Google dễ dàng tìm ra Câu chuyện của bạn, hãy liên kết Câu chuyện đó với trang web của bạn hoặc thêm URL của Câu chuyện đó vào sơ đồ trang web.
  2. Tất cả Web Stories đều phải có URL chính tắc. Hãy đảm bảo Câu chuyện nào cũng có link rel="canonical" tới chính Câu chuyện đó. Ví dụ: <link rel="canonical" href="https://www.example.com/url/to/webstory.html">
  3. Kiểm tra để đảm bảo URL của Câu chuyện đó không bị chặn khỏi Googlebot bằng tệp robot.txt hoặc thẻ noindex.