Bản cập nhật của Google Tìm kiếm về bài đánh giá sản phẩm và trang web của bạn

Theo định kỳ, chúng tôi cải tiến các hệ thống xếp hạng tự động để đảm bảo mọi người thấy được những bài đánh giá sản phẩm chia sẻ thông tin nghiên cứu chuyên sâu, thay vì những nội dung chất lượng thấp chỉ đơn giản là tóm tắt thông tin về một loạt sản phẩm. Khi phát hành một phiên bản cải tiến như vậy, chúng tôi gọi đó là bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm. Trang này giải thích thêm về cách hoạt động của bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm cũng như những việc bạn có thể làm để đánh giá và cải thiện nội dung của mình.

Cách hoạt động của bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm

Mục đích của bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm là thể hiện rõ hơn sự ghi nhận đối với những bài đánh giá sản phẩm hữu ích, cung cấp thông tin phân tích chuyên sâu và nghiên cứu nguyên gốc, với tác giả là chuyên gia hoặc người đam mê và thấu hiểu chủ đề tương ứng. Hiện tại, bản cập nhật này chỉ áp dụng cho lượt tìm kiếm bằng tiếng Anh trên toàn cầu.

Bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm chủ yếu nhằm mục đích xem xét nội dung đánh giá sản phẩm ở cấp trang. Tuy nhiên, đối với trang web có số lượng lớn nội dung đánh giá sản phẩm, có thể bản cập nhật này sẽ đánh giá cả nội dung bất kỳ trên trang web đó. Nếu bạn không có nhiều bài đánh giá sản phẩm (dưới 10% trên toàn trang web), thì có thể quy trình đánh giá sẽ không xảy ra trên toàn trang web.

Dữ liệu có cấu trúc có thể giúp chúng tôi xác định chính xác hơn bài đánh giá sản phẩm, nhưng chúng tôi không chỉ dựa vào mỗi loại dữ liệu này.

Bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm có ý nghĩa thế nào đối với trang web của tôi?

Để tìm hiểu thêm về cách tạo ra nội dung phù hợp với bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm, hãy tham khảo trang trợ giúp của chúng tôi về cách viết bài đánh giá hữu ích cho sản phẩm.

Giả sử đã được cải thiện, nội dung chịu ảnh hưởng của bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm có thể vẫn chưa được khôi phục cho đến khi có bản cập nhật tiếp theo về bài đánh giá sản phẩm. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng hoạt động đánh giá tự động của chúng tôi đối với nội dung đánh giá sản phẩm chỉ là một trong nhiều yếu tố dùng để xếp hạng nội dung. Vì vậy, thay đổi có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào và vì nhiều lý do.