Tiến trình áp dụng yếu tố trải nghiệm trên trang để xếp hạng kết quả trên máy tính

Thứ Năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021

Tại hội nghị I/O năm 2021, chúng tôi đã công bố trước kế hoạch áp dụng yếu tố trải nghiệm trên trang để xếp hạng kết quả trên máy tính. Hôm nay, chúng tôi xin thông báo thêm thông tin chi tiết, bao gồm tiến trình đối với những thay đổi này. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên bản cập nhật về trải nghiệm trên trang mà chúng tôi đã ra mắt cho thiết bị di động từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021.

Quá trình ra mắt sẽ bắt đầu từ tháng 2 năm 2022

Từ tháng 2 năm 2022, chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng yếu tố trải nghiệm trên trang trong hệ thống xếp hạng cho kết quả trên máy tính. Quá trình ra mắt sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3 năm 2022. Lần ra mắt yếu tố xếp hạng này sẽ dựa trên chính những tín hiệu về trải nghiệm trên trang mà chúng tôi đã ra mắt cho thiết bị di động vài tháng trước. Chúng tôi cũng dự định giúp chủ sở hữu trang web nắm được trải nghiệm trên các trang của họ trên máy tính bằng cách sử dụng một báo cáo trong Search Console. Báo cáo này sẽ ra mắt trước khi trải nghiệm trên trang trở thành một tín hiệu xếp hạng đối với kết quả trên máy tính.

Điều này có nghĩa là thứ hạng trên máy tính cũng sẽ phụ thuộc vào ba Chỉ số quan trọng về trang web: LCP, FIDCLS cũng như các ngưỡng liên quan. Chúng tôi cũng sẽ giữ nguyên các tín hiệu khác về trải nghiệm trên trang, chẳng hạn như khả năng bảo mật bằng HTTPS và không có quảng cáo xen kẽ gây phiền nhiễu. Tín hiệu về mức độ thân thiện với thiết bị di động sẽ không áp dụng cho máy tính nhưng vẫn tiếp tục là một yếu tố xếp hạng trên thiết bị di động. Khi một trang web có URL riêng cho máy tính và thiết bị di động với cấu hình phù hợp, tín hiệu cho máy tính sẽ dựa trên những URL mà người dùng máy tính nhìn thấy.

Yếu tố Thiết bị di động Máy tính
Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP)
Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục (CLS)
Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên (FID)
Bảo mật bằng HTTPS
Không có quảng cáo xen kẽ gây phiền nhiễu
Mức độ thân thiện với thiết bị di động (Không áp dụng)

Chúng tôi hy vọng bài đăng trên blog này cung cấp đủ thông tin chi tiết để bạn có thể hiểu và tối ưu hoá trải nghiệm trên trang của mình, nhằm chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới cũng như giúp bạn xây dựng những trang web tốt hơn.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến phản hồi, vui lòng truy cập diễn đàn trợ giúp hoặc cho chúng tôi biết thông qua Twitter.