StyleCraze tăng tỷ lệ nhấp (CTR) của trang web thêm 1,2 lần nhờ dữ liệu có cấu trúc Hướng dẫn (HowTo)

Đăng ngày 15 tháng 2 năm 2020

Khó khăn

StyleCraze là một tạp chí trực tuyến chuyên đưa thông tin, mẹo hữu ích và tài nguyên mới nhất về làm đẹp, sức khoẻ toàn diện và mọi chủ đề quan trọng nhất đối với phụ nữ hiện nay. Khó khăn lớn nhất đối với StyleCraze là họ vẫn thiếu những kết quả tìm kiếm ở dạng hình ảnh, có thể giúp người dùng dễ dàng khám phá nội dung hơn. StyleCraze có một thư viện nội dung hướng dẫn và họ đang tìm cách tiếp cận người dùng sao cho hiệu quả.

Giải pháp

StyleCraze muốn cho người dùng xem trước chi tiết từng bước các nhiệm vụ trong hướng dẫn. Để đủ điều kiện cho tính năng kết quả nhiều định dạng về nội dung Hướng dẫn, StyleCraze quyết định thử nghiệm dữ liệu có cấu trúc HowTo với các bài viết liên quan trên trang web của mình theo Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Ví dụ về nội dung Hướng dẫn trong kết quả tìm kiếm

StyleCraze đã chọn một bài viết và áp dụng thẻ đánh dấu có kèm theo hình ảnh và văn bản. Họ cũng đã kiểm tra kết quả triển khai bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc. Sau khi Google lập chỉ mục trang, họ thấy được phiên bản dành cho thiết bị di động ngay lập tức. Dưới đây là một số ví dụ về kết quả nhiều định dạng cho nội dung Hướng dẫn mà họ thấy trong Google Tìm kiếm.

Kết quả

StyleCraze nhận thấy tỷ lệ nhấp (CTR) cho URL đầu tiên tăng 20% (từ 4,4% lên 5,3%). Họ đã triển khai dữ liệu có cấu trúc Hướng dẫn cho 5 bài viết hướng dẫn khác để xem xét hiệu quả ở quy mô lớn hơn. Sau bước phân tích trước khi đăng, họ nhận thấy rằng tất cả bài viết có dữ liệu có cấu trúc đều cho ra kết quả khả quan. Do đó, StyleCraze cũng nhanh chóng mở rộng việc triển khai mã đánh dấu cho các bài viết bằng ngôn ngữ địa phương khác. Abhishek Jha, Phó chủ tịch phụ trách mảng tiếp thị tại StyleCraze cho biết: "Chúng tôi thấy rằng việc sử dụng dữ liệu có cấu trúc Hướng dẫn trên trang web của công ty đã có tác động to lớn đến tỷ lệ nhấp".

1,2 lần

Mức tăng tỷ lệ nhấp

100%

URL có mã đánh dấu đều đạt được mức tăng tích cực về CTR

Ví dụ về nội dung Hướng dẫn trong kết quả tìm kiếm

StyleCraze sẽ làm gì tiếp theo? StyleCraze dự định triển khai dữ liệu có cấu trúc Howto cho mọi bài viết hướng dẫn trên trang web của họ.