Thử nghiệm và phát hành trò chơi

Để đảm bảo dịch vụ trò chơi của Google Play đang hoạt động chính xác trong ứng dụng, bạn nên kiểm thử dịch vụ trò chơi của Google Play trước khi phát hành các thay đổi đối với trò chơi trên Google Play.

Đang bật tài khoản để thử nghiệm

Nếu trò chơi của bạn ở trạng thái chưa phát hành, bạn phải thêm các tài khoản người dùng mà bạn muốn cấp quyền truy cập để kiểm thử vào danh sách cho phép. Nếu không được cấp phép, người dùng thử nghiệm sẽ gặp phải lỗi OAuth và lỗi 404 khi cố gắng truy cập vào các điểm cuối Dịch vụ trò chơi của Google Play, chẳng hạn như đăng nhập.

Có hai cách để cho phép người chơi thử nghiệm sử dụng các API PGS cho trò chơi của bạn:

 • Ở cấp cá nhân, hãy thêm các địa chỉ email riêng lẻ.
 • Ở cấp nhóm, hãy bật Dịch vụ trò chơi của Play cho kênh phát hành của Play Console.

Cách thêm từng người chơi thử nghiệm vào dự án trò chơi:

 1. Mở thẻ Người chơi thử nghiệm cho trò chơi của bạn trong Google Play Console (Phát triển > Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Người chơi thử nghiệm).
 2. Nhấp vào nút Thêm người chơi thử nghiệm.
 3. Trong hộp thoại hiển thị, hãy nhập địa chỉ email của Tài khoản Google mà bạn muốn thêm dưới dạng người chơi thử nghiệm (được phân tách bằng dấu phẩy hoặc một địa chỉ email mỗi dòng).
 4. Nhấp vào Thêm để lưu người dùng dưới dạng người chơi thử nghiệm. Các tài khoản người chơi thử nghiệm mà bạn đã thêm sẽ có thể truy cập vào các dịch vụ trò chơi của Google Play trong vòng vài giờ.

Để cấp quyền truy cập thử nghiệm cho một nhóm, hãy cho phép kênh phát hành truy cập vào PGS:

Google Play giúp bạn dễ dàng phân phối các phiên bản phát hành trước của ứng dụng cho những nhóm người dùng đáng tin cậy thông qua các tính năng của kênh phát hành. Hãy xem tại đây để tìm hiểu thêm về cách thử nghiệm với kênh phát hành.

Bạn có thể cấp quyền truy cập để thử nghiệm trò chơi cho tất cả người dùng có quyền truy cập vào các APK thử nghiệm trên một kênh phát hành nhất định. Thao tác này hoạt động giống như khi bạn đã thêm họ vào danh sách thứ hai. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở phần Người chơi thử nghiệm PGS (Phát triển > Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Người chơi thử nghiệm) và chọn thẻ Kênh phát hành. Trên trang này, bạn cũng có thể thấy danh sách các kênh đã bật tính năng kiểm thử PGS.
 2. Nhấp vào Thêm kênh.
 3. Chọn một hoặc nhiều kênh để bật thử nghiệm PGS.
 4. Nhấp vào Thêm kênh.

Những kênh phát hành bạn chọn sẽ xuất hiện trong danh sách kênh đã bật tính năng thử nghiệm PGS.

Phát hành các thay đổi đối với trò chơi

Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ những thay đổi về trò chơi mới nhất với mọi người, đã đến lúc phát hành! Việc phát hành cho phép Dịch vụ trò chơi của Google Play mà bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị các thay đổi trong trò chơi cho người dùng công khai của trò chơi. Điều này khác với việc phát hành APK trò chơi do không hiển thị bất kỳ thông tin nào về trò chơi của bạn trên Cửa hàng Play. Thay vào đó, tất cả những người dùng APK trò chơi của bạn sẽ có thể truy cập vào các tính năng Dịch vụ trò chơi của Play, chẳng hạn như đăng nhập mà không phải thêm tài khoản riêng dưới dạng người chơi thử nghiệm, hoặc được cấp quyền truy cập vào kênh phát hành.

Cách phát hành các thay đổi đối với trò chơi:

 1. Mở mục Phát hành cho trò chơi của bạn trong Google Play Console (Phát triển > Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Phát hành), sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình đó để phát hành trò chơi.
 2. Nếu thiếu hoặc định cấu hình sai các mục khiến bạn không thể phát hành trò chơi, vui lòng tham khảo nội dung Phát hành để biết các mục đó là gì và khắc phục.

Dữ liệu về người thử nghiệm trong danh sách trò chơi sẽ không tự động bị xóa khi bạn phát hành những thay đổi trong trò chơi. Để xóa dữ liệu đối với người thử nghiệm, hãy sử dụng API Quản lý dịch vụ trò chơi của Google Play.