Đơn giản hoá hoạt động phát triển trò chơi

Thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play

Sử dụng Google Play Console để quản lý các dịch vụ trò chơi và định cấu hình siêu dữ liệu cho việc ủy quyền và xác thực trò chơi của bạn.

Dùng thử API Play Games

Bắt đầu tích hợp các tính năng trò chơi phổ biến trong trò chơi dành cho thiết bị di động bằng cách sử dụng API Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Thu nạp người dùng và tương tác

Lưu trữ và đồng bộ hoá dữ liệu trò chơi trên cơ sở hạ tầng của Google.
Cho phép người chơi tìm bạn bè của họ trong trò chơi của bạn để tăng mức độ tương tác trên mạng xã hội.
Sử dụng Dịch vụ trò chơi của Play để tiếp cận đối tượng mới bằng tính năng "Chơi tức thì" trên trang chủ của ứng dụng Play Games.
Đơn giản hoá việc thử nghiệm trò chơi và quản lý tài khoản người chơi bằng API Quản lý dịch vụ trò chơi của Google Play.
Sửa đổi trang thông tin và biểu tượng tải lên để đạt được thành tích và bảng xếp hạng qua API phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play.