توسعه بازی خود را ساده کنید

سرویس‌های بازی‌های Google Play را راه‌اندازی کنید

از کنسول Google Play برای مدیریت سرویس‌های بازی و پیکربندی فراداده برای تأیید و تأیید اعتبار بازی خود استفاده کنید.

APIهای Play Games را امتحان کنید

با استفاده از API های خدمات بازی های Google Play، ویژگی های محبوب بازی را در بازی های تلفن همراه خود ادغام کنید.

کاربران را جذب کنید و درگیر شوید

ذخیره و همگام سازی داده های بازی در زیرساخت گوگل.
بازیکنان را فعال کنید تا دوستان خود را در بازی شما پیدا کنند تا تعامل اجتماعی را افزایش دهند.
از خدمات بازی‌های Play برای دستیابی به مخاطبان جدید با «بازی فوری» در صفحه اصلی برنامه «بازی‌های Play» استفاده کنید.
تست بازی و مدیریت حساب بازیکن خود را با API مدیریت خدمات بازی های Google Play ساده کنید.
با API انتشار خدمات بازی‌های Google Play، فهرست‌ها و نمادهای آپلود را برای دستاوردها و تابلوهای امتیازات تغییر دهید.