Blogger Veri API'sından JSON özet akışları alma hakkında basit örnek

Giriş

Bu örnekte, Blogger Data API tarafından sağlanan JSON çıkış biçimi kullanılarak Blogger Beta'da barındırılan bir blogdaki son yayınların listesi gösterilmektedir. Bu, bir blogun herkese açık özet akışını sorgulamanızı ve sonuç olarak elde edilen girişlerin JSON nesneleri olarak döndürülmesini sağlar. Yeni JSON feed'ini kullanmak için src değeri şu olan bir komut dosyası öğesi oluşturun:

https://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=myFunc

Burada blogname, almak istediğiniz blog'dur ve myFunc, geri çağırma işlevinizin ve JSON nesnesinin adıdır. Google Veri API'ları için JSON çıkış desteği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen JSON çıkış desteği dokümanlarımızı inceleyin.