Method: users.messages.batchDelete

Çok sayıda iletiyi ileti kimliğine göre siler. Mesajların silinmediği veya hiç varolmadığına dair herhangi bir garanti vermez.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/batchDelete

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "ids": [
    string
  ]
}
Alanlar
ids[]

string

Silinecek iletilerin kimlikleri.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://mail.google.com/

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.