Method: users.messages.get

Belirtilen mesajı alır.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

id

string

Alınacak iletinin kimliği. Bu kimlik genellikle messages.list kullanılarak alınır. Kimlik, bir ileti eklendiğinde (messages.insert) veya içe aktarıldığında da (messages.import) sonuçta yer alır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
format

enum (Format)

Mesajın döndürüleceği biçim.

metadataHeaders[]

string

Sağlandığında ve biçim METADATA olduğunda yalnızca belirtilen başlıkları dahil et.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Message öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.