Method: users.settings.cse.identities.create

Kullanıcı hesabından posta gönderme yetkisi olan bir istemci tarafı şifreleme kimliği oluşturur ve yapılandırır. Google, S/MIME sertifikasını alan genelinde paylaşılan bir dizinde yayınlar. Böylece Google Workspace kuruluşlarındaki kullanıcılar, postaları şifreleyip kimliğe gönderebilir.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/identities

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

İstekte bulunan kişinin birincil e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için me özel değerini kullanabilirsiniz.

İstek içeriği

İstek metni, CseIdentity öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan CseIdentity örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.