Method: users.settings.delegates.delete

Belirtilen yetki verilmiş kullanıcıyı (herhangi bir doğrulama durumunda olabilir) kaldırır ve kullanmak için gerekli olabilecek tüm doğrulamayı iptal eder.

Yetki verilmiş kullanıcının e-posta takma adıyla değil, birincil e-posta adresiyle yönlendirilmesi gerektiğini unutmayın.

Bu yöntem yalnızca alan genelinde yetki verilmiş hizmet hesabı istemcileri tarafından kullanılabilir.

HTTP isteği

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/delegates/{delegateEmail}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

delegateEmail

string

Yetki verilmiş kullanıcı olarak kaldırılacak kullanıcının e-posta adresi.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.