Method: users.settings.delegates.get

Belirtilen delegeyi alır.

Yetki verilmiş kullanıcının e-posta takma adıyla değil, birincil e-posta adresiyle yönlendirilmesi gerektiğini unutmayın.

Bu yöntem yalnızca alan genelinde yetki verilmiş hizmet hesabı istemcileri tarafından kullanılabilir.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/delegates/{delegateEmail}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

delegateEmail

string

Yetki verme ilişkisi alınacak kullanıcının e-posta adresi.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Delegate öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.