Method: users.settings.filters.create

Filtre oluşturur. Not: En fazla 1.000 filtre oluşturabilirsiniz.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/filters

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni, Filter öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Filter örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.