Method: users.settings.filters.delete

Belirtilen filtreyi hemen ve kalıcı olarak siler.

HTTP isteği

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/filters/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

id

string

Silinecek filtrenin kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.