Method: users.settings.filters.list

Bir Gmail kullanıcısının ileti filtrelerini listeler.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/filters

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

filter.list yönteminin yanıtı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "filter": [
  {
   object (Filter)
  }
 ]
}
Alanlar
filter[]

object (Filter)

Kullanıcı filtrelerinin listesi.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.