Method: users.settings.forwardingAddresses.create

Yönlendirme adresi oluşturur. Sahiplik doğrulaması gerekiyorsa alıcıya bir mesaj gönderilir ve kaynağın doğrulama durumu pending olarak ayarlanır. Aksi takdirde kaynak, doğrulama durumu accepted olarak ayarlanır.

Bu yöntem yalnızca alan genelinde yetki verilmiş hizmet hesabı istemcileri tarafından kullanılabilir.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/forwardingAddresses

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni, ForwardingAddress öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan ForwardingAddress örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.