Method: users.settings.sendAs.smimeInfo.insert

Belirtilen farklı gönderme takma adı için belirtilen S/MIME yapılandırmasını ekleyin (yükleyin). Anahtar için pkcs12 biçiminin gerektiğini unutmayın.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}/smimeInfo

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

sendAsEmail

string

Bu takma ad kullanılarak gönderilen postalar için "Gönderen:" üstbilgisinde görünen e-posta adresidir.

İstek içeriği

İstek metni, SmimeInfo öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan SmimeInfo örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.