Method: users.settings.sendAs.list

Belirtilen hesap için farklı gönderme takma adlarını listeler. Sonuçta, hesapla ilişkili birincil gönderen adresi ve özel "gönderen" takma adları bulunur.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

sendAs.list yönteminin yanıtı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "sendAs": [
  {
   object (SendAs)
  }
 ]
}
Alanlar
sendAs[]

object (SendAs)

Farklı gönderme takma adlarının listesi.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.