Method: users.settings.sendAs.patch

Belirtilen farklı gönderme takma adına yama uygulayın.

HTTP isteği

PATCH https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

sendAsEmail

string

Güncellenecek farklı gönderen takma adıdır.

İstek içeriği

İstek metni, SendAs öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, SendAs öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.