Method: users.settings.sendAs.verify

Belirlenmiş farklı gönderme takma adına bir doğrulama e-postası gönderir. Doğrulama durumu pending olmalıdır.

Bu yöntem yalnızca alan genelinde yetki verilmiş hizmet hesabı istemcileri tarafından kullanılabilir.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}/verify

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

sendAsEmail

string

Doğrulanacak farklı gönder takma adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.