Method: users.settings.updateAutoForwarding

Belirtilen hesap için otomatik yönlendirme ayarını günceller. Otomatik yönlendirme etkinleştirildiğinde doğrulanmış bir yönlendirme adresi belirtilmelidir.

Bu yöntem yalnızca alan genelinde yetki verilmiş hizmet hesabı istemcileri tarafından kullanılabilir.

HTTP isteği

PUT https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/autoForwarding

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni, AutoForwarding öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, AutoForwarding öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.