Method: users.threads.trash

Belirtilen ileti dizisini çöp kutusuna taşır. İleti dizisine ait olan tüm iletiler de çöp kutusuna taşınır.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/threads/{id}/trash

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

id

string

Çöp Kutusu'na gönderilecek ileti dizisinin kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Thread öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.