Mẫu

Trình nhập thư cho Gmail

Trình nhập thư cho Gmail là một dự án nguồn mở của Google, tải nội dung của kho lưu trữ thư Thunderbird lên Gmail, nỗ lực hết sức để giữ lại trạng thái đọc, trạng thái gắn cờ và thư mục của thư. Công cụ này được viết bằng Java và sử dụng điểm cuối Messages.Import.

Sao chép kho lưu trữ GitHub để lấy mã nguồn đầy đủ hoặc chỉ cần duyệt qua mã liên quan đến Gmail.