Tìm thông tin hỗ trợ cho API Gmail

Chúng tôi kết hợp nhiều nền tảng để hỗ trợ nhà phát triển. Vì vậy, hãy xem các lựa chọn dưới đây để xác định cách tốt nhất để yêu cầu trợ giúp.

Câu hỏi và lời khuyên

Chúng tôi sử dụng Stack Overflow của trang web Hỏi và đáp phổ biến về lập trình để giải đáp các câu hỏi kỹ thuật tại hiện trường. Google không sở hữu hoặc quản lý trang web này, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.

Stack Overflow có chứa các câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau và nhà phát triển sử dụng thẻ [gmail-api] để đánh dấu các câu hỏi liên quan đến dịch vụ này. Bạn nên thêm các thẻ bổ sung vào câu hỏi của mình để thu hút sự chú ý của các chuyên gia về các công nghệ liên quan.

Đặt câu hỏi mới

Phản hồi về sản phẩm dành cho nhà phát triển

Nếu bạn có ý kiến phản hồi về chức năng hoặc tính năng của sản phẩm dành cho nhà phát triển, hãy tìm kiếm Công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi để xem những người khác đã gửi ý kiến phản hồi tương tự chưa. Nếu bạn thấy một báo cáo phản hồi hiện có, hãy nhấp vào dấu sao bên cạnh số sự cố để thể hiện sự đồng ý của bạn và giúp chúng tôi ưu tiên các báo cáo quan trọng nhất. Nếu có ngữ cảnh hoặc thông tin bổ sung để đóng góp, bạn có thể thêm nhận xét.

Nếu chưa có ai khác gửi ý kiến phản hồi tương tự, bạn có thể gửi báo cáo ý kiến phản hồi mới. Vui lòng mô tả ý kiến phản hồi của bạn càng cụ thể càng tốt, bao gồm cả lý do khiến bạn cho rằng ý kiến đó quan trọng.

Gửi lỗi Gửi yêu cầu về tính năng

Liên hệ với nhóm hỗ trợ Google Workspace

Quản trị viên Google Workspace có thể gửi email cho một chuyên gia hỗ trợ nhà phát triển của Google Workspace.

Hãy nhớ cung cấp những thông tin sau đây khi liên hệ với chúng tôi:

  • Nội dung mô tả vấn đề và hành vi mà bạn mong đợi.
  • Danh sách các bước và một đoạn mã nhỏ mẫu có thể dùng để tái hiện sự cố.
  • Nội dung mô tả kết quả mà bạn mong đợi và những gì đã thực sự xảy ra. Bao gồm mọi thông báo lỗi mà bạn nhận được.
  • Thông tin về môi trường phát triển của bạn, bao gồm cả ngôn ngữ lập trình, phiên bản thư viện, v.v.