Tìm thông tin hỗ trợ cho API Công cụ Postmaster

Chúng tôi sử dụng kết hợp nhiều nền tảng để hỗ trợ nhà phát triển. Vì vậy, hãy xem các lựa chọn dưới đây để xác định cách tốt nhất để được trợ giúp.

Câu hỏi và lời khuyên

Chúng tôi sử dụng trang web giải đáp thắc mắc phổ biến về lập trình Stack Overflow để đưa ra các câu hỏi kỹ thuật. Google không sở hữu hay quản lý trang web này, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.

Stack Overflow chứa các câu hỏi về nhiều chủ đề và nhà phát triển sử dụng thẻ [google-postmaster] để đánh dấu các câu hỏi liên quan đến dịch vụ này. Bạn nên thêm các thẻ bổ sung vào câu hỏi của mình để thu hút sự chú ý của các chuyên gia về các công nghệ có liên quan.

Đặt câu hỏi mới

Phản hồi về sản phẩm dành cho nhà phát triển

Nếu bạn có ý kiến phản hồi về tính năng hoặc chức năng sản phẩm dành cho nhà phát triển, hãy tìm trên Công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi để xem những người khác đã gửi ý kiến phản hồi tương tự hay chưa. Nếu bạn tìm thấy một báo cáo phản hồi hiện có, hãy nhấp vào dấu sao bên cạnh số sự cố để thể hiện sự đồng ý của bạn và giúp chúng tôi ưu tiên những báo cáo quan trọng nhất. Nếu có thêm ngữ cảnh hoặc thông tin cần đóng góp, bạn có thể thêm nhận xét.

Nếu chưa có người nào khác gửi ý kiến phản hồi tương tự, bạn có thể gửi báo cáo phản hồi mới. Vui lòng mô tả ý kiến phản hồi của bạn càng cụ thể càng tốt, bao gồm cả lý do bạn cho rằng ý kiến đó quan trọng.

Gửi lỗi Gửi yêu cầu về tính năng

Liên hệ với nhóm hỗ trợ Google Workspace

Quản trị viên Google Workspace có thể gửi email cho chuyên gia hỗ trợ nhà phát triển của Google Workspace.

Hãy nhớ cung cấp những thông tin sau đây khi liên hệ với chúng tôi:

  • Mô tả sự cố và hành vi bạn mong đợi.
  • Danh sách các bước và một đoạn mã mẫu nhỏ có thể dùng để tái hiện sự cố.
  • Mô tả kết quả bạn mong đợi và điều thực sự đã xảy ra. Bao gồm mọi thông báo lỗi bạn nhận được.
  • Thông tin về môi trường phát triển của bạn, bao gồm cả ngôn ngữ lập trình, phiên bản thư viện, v.v.