stała_wersji_systemu operacyjnego

Wersja systemu operacyjnego urządzenia mobilnego lub zakres wersji w zależności od operator_type. Listę dostępnych platform mobilnych znajdziesz na stronie https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/codes-formats#mobile-platforms.

operating_system_version_constant.id

Opis polaTylko dane wyjściowe. Identyfikator wersji systemu operacyjnego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

operating_system_version_constant.name

Opis polaTylko dane wyjściowe. Nazwa systemu operacyjnego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

typ_systemu_wersji_systemu_operatora.

Opis polaTylko dane wyjściowe. Określa, czy stała jest reprezentacją pojedynczej wersji czy zakresu wersji.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v10.enums.OperatingSystemVersionOperatorTypeEnum.OperatingSystemVersionOperatorType
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wersja_systemu_wersji_systemu_systemu_systemu_systemu_macOS

Opis polaTylko dane wyjściowe. Numer wersji głównej systemu operacyjnego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT32
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wersja_systemu_wersji_systemu_systemu_systemu_systemu_macOS

Opis polaTylko dane wyjściowe. Numer wersji podrzędnej systemu operacyjnego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT32
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

nazwa_systemu_wersji_systemu_operacyjnego

Opis polaTylko dane wyjściowe. Nazwa zasobu stałej wersji systemu operacyjnego. Nazwy stałych zasobów wersji systemu operacyjnego mają postać: operatingSystemVersionConstants/{criterion_id}
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz