כניסה באמצעות Android

אפשר להשתמש באפליקציה לדוגמה ל-Android כדי לראות איך פועלת הכניסה לחשבון, או להוסיף את אפשרות הכניסה לאפליקציה הקיימת.

חובה: הגרסאות האחרונות של Android Studio ושל שירותי Google Play.

להורדת הפרויקט

אם זו הפעם הראשונה שאתם משתמשים בדגימה של שירותי Google, כדאי לעיין במאגר של google-services.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

פותחים את Android Studio.

בוחרים באפשרות File > Open (קובץ > פתיחה), מחפשים את המקום שבו שכפלתם את המאגר של google-services ופותחים את google-services/android/signin.

הגדרת פרויקט ב-Google API Console

כדי להשתמש בדוגמה, צריך להגדיר פרויקט ב-Google API Console עם לקוח Android ולקוח של אפליקציית אינטרנט:
 1. פותחים פרויקט קיים ב-API Console או יוצרים פרויקט חדש, אם עדיין אין לכם פרויקט.
 2. בדף ההסכמה של OAuth, מוודאים שכל הפרטים מלאים ומדויקים.
 3. בדף Credentials, יוצרים מזהה לקוח מסוג Android. שם החבילה של האפליקציה לדוגמה הוא com.google.samples.quickstart.signin. יהיה עליך לספק גם את הגיבוב SHA-1 מטביעת האצבע של אישור החתימה. למידע נוסף, ראו אימות לקוח.
 4. בדף Credentials, יוצרים מזהה לקוח מסוג Web application. אפשר להשאיר את השדות Authorized JavaScript Origins ו-Authorized URIs ריקים. מזהה הלקוח באינטרנט נדרש על ידי הדוגמאות של IdTokenActivity ו-ServerAuthCodeActivity. באפליקציה אמיתית, מזהה הלקוח הזה ייצג את שרת הקצה העורפי של האפליקציה.
 5. מעתיקים את מזהה הלקוח ומדביקים אותו בקובץ strings.xml של הפרויקט:

  <string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

הרצת הדוגמה

עכשיו אתם מוכנים ליצור את הדוגמה ולהפעיל אותה מ-Android Studio.

יוצרים את הדוגמה, לוחצים על לחצן ההרצה ובוחרים מכשיר מחובר או אמולטור עם הגרסה האחרונה של Google Play Services.

איך זה עובד

האפליקציה יוצרת GoogleSignInClient ומגדירה את אפשרויות הכניסה הנדרשות. לאחר מכן, כשלוחצים על לחצן הכניסה, האפליקציה מפעילה את Intent הכניסה, וקוראת למשתמש להיכנס באמצעות חשבון Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

השלבים הבאים

רוצה לדעת איך ניתן להטמיע את כניסה באמצעות חשבון Google באפליקציה שלך? מומלץ לעיין במדריך ההטמעה שלנו.

הוספת פרטי כניסה לאפליקציה

הייתה לך חוויה טובה? נתקלת בבעיות? נשמח לדעת!