Sınıf: UniversalAdIdInfo

Yöntemler

getAdIdRegistry

getAdIdRegistry() dizesi dizesi

İadeler

string Reklam kimliği değeriyle ilişkili reklam kimliği kaydını döndürür.

reklam_kimliği alma

getAdIdValue() dizesini döndürür

İadeler

string Evrensel reklam kimliği değerini döndürür.