Ad alanı: IMA

Sınıflar

Sıralamalar

OmidErişim Modu

sabit   statik

string

Web için OMID'nin doğrulama komut dosyasının ne kadarına erişebildiğini kontrol eden kullanılabilir erişim modları.

Değer

SINIRLI

Doğrulama komut dosyası korumalı alan içinde bulunuyor, reklam öğesine veya yayıncı sayfasına erişemiyor ve reklam öğesinin hangi yayıncı alanında olduğunu doğrudan onaylayamıyor.

ALAN ADI

Doğrulama komut dosyası korumalı alanda ve reklam öğesi veya yayıncı sayfasına erişemiyor. Ancak komut dosyası, hangi yayıncı alanında olduğunu doğrudan doğrulayacak şekilde yüklenir.

TAM

Doğrulama komut dosyasının reklam öğesine ve yayıncı sayfasına doğrudan erişimi vardır.

OmidDoğrulama Sağlayıcısı

sabit   statik

sayı

OMID doğrulama tedarikçi firmasını tanımlar. Sağlayıcılar alfabetik sıraya göre listelenir.

Değer

KARŞILAŞTIRMA

ÇİFTLEŞTİRME

GOOGLE

INTEGRAL_AD_SCIENCE

ORTA DÜZEY

MOAT

NIELSEN

İKAZ

DİĞER

Komut dosyası URL'si başka bir sağlayıcıyla eşleşmediğinde kullanılacak varsayılan tedarikçi firma.

Kullanıcı Öğeleri

sabit   statik

string

Görüntülenecek veya gizlenebilecek farklı kullanıcı arayüzü öğeleri belirten enum. Bu ayarlar AdSense ve ADX reklamları için yoksayılabilir.

Değer

REKLAM_ATTRIBUTION

Reklam kullanıcı arayüzündeki "Reklam" metnini gösterir. Geri sayım zamanlayıcının gösterilmesi gerekir.

COUNTDOWN

Geri sayım zamanlayıcının gösterilmesi için reklam ilişkilendirmesi gereklidir. AdsRenderingSettings.uiElements içinde hem google.ima.UiElements.COUNTDOWN hem de google.ima.UiElements.AD_ATTRIBUTION bulunmalıdır.

Görüntüleme Modu

sabit   statik

string

Reklamlar için farklı VPAID görüntüleme modları belirten enum.

Değer

NORMAL

Normal reklam görüntüleme modu.

Tam ekran

Tam ekran reklam görüntüleme modu. Reklam yöneticisine, yayıncının geçerli AdDisplayContainer düzenlemesini tam ekran olarak kabul ettiğini (örneğin, tam ekran simülasyonu) gösterir. Bu durum, reklam yöneticisinin tam ekrana geçmesine neden olmaz.

Kullanımdan kaldırıldı

Özellikler

OmidErişim Modu

sabit   statik

string

Web için OMID'nin doğrulama komut dosyasının ne kadarına erişebildiğini kontrol eden kullanılabilir erişim modları.

Değer

SINIRLI

Doğrulama komut dosyası korumalı alan içinde bulunuyor, reklam öğesine veya yayıncı sayfasına erişemiyor ve reklam öğesinin hangi yayıncı alanında olduğunu doğrudan onaylayamıyor.

ALAN ADI

Doğrulama komut dosyası korumalı alanda ve reklam öğesi veya yayıncı sayfasına erişemiyor. Ancak komut dosyası, hangi yayıncı alanında olduğunu doğrudan doğrulayacak şekilde yüklenir.

TAM

Doğrulama komut dosyasının reklam öğesine ve yayıncı sayfasına doğrudan erişimi vardır.

OmidDoğrulama Sağlayıcısı

sabit   statik

sayı

OMID doğrulama tedarikçi firmasını tanımlar. Sağlayıcılar alfabetik sıraya göre listelenir.

Değer

KARŞILAŞTIRMA

ÇİFTLEŞTİRME

GOOGLE

INTEGRAL_AD_SCIENCE

ORTA DÜZEY

MOAT

NIELSEN

İKAZ

DİĞER

Komut dosyası URL'si başka bir sağlayıcıyla eşleşmediğinde kullanılacak varsayılan tedarikçi firma.

Kullanıcı Öğeleri

sabit   statik

string

Görüntülenecek veya gizlenebilecek farklı kullanıcı arayüzü öğeleri belirten enum. Bu ayarlar AdSense ve ADX reklamları için yoksayılabilir.

Değer

REKLAM_ATTRIBUTION

Reklam kullanıcı arayüzündeki "Reklam" metnini gösterir. Geri sayım zamanlayıcının gösterilmesi gerekir.

COUNTDOWN

Geri sayım zamanlayıcının gösterilmesi için reklam ilişkilendirmesi gereklidir. AdsRenderingSettings.uiElements içinde hem google.ima.UiElements.COUNTDOWN hem de google.ima.UiElements.AD_ATTRIBUTION bulunmalıdır.

Görüntüleme Modu

sabit   statik

string

Reklamlar için farklı VPAID görüntüleme modları belirten enum.

Değer

NORMAL

Normal reklam görüntüleme modu.

Tam ekran

Tam ekran reklam görüntüleme modu. Reklam yöneticisine, yayıncının geçerli AdDisplayContainer düzenlemesini tam ekran olarak kabul ettiğini (örneğin, tam ekran simülasyonu) gösterir. Bu durum, reklam yöneticisinin tam ekrana geçmesine neden olmaz.

Kullanımdan kaldırıldı

ayarlar

sabit   statik

null olmayan ImaSdkSettings

Global singleton settings örneği.