Sınıf: CompanionAd

Yöntemler

reklam_alanı_kimliği

getAdSlotId() dizesini döndürür

İadeler

nullable string Bu tamamlayıcının reklam alanı kimliğini döndürür.

içerik al

getContent() dizeleri dizesi

Yayıncı sayfasına eklenebilecek tamamlayıcı reklamın HTML içeriğini döndürür.

İadeler

string HTML içeriği.

getContentType

getContentType() dizesini döndürür

İadeler

nullable string Tamamlayıcı Reklamın içerik türü. İçerik türü bilinmiyorsa bu değer boş olabilir (örneğin, VAST HTMLResource veya IFrameResource durumunda).

Yükseklik

getHeight() dönüş sayısı

İadeler

number Tamamlayıcının yüksekliğini piksel cinsinden döndürür.

getGenişliği

getWidth() dönüştürülen sayı

İadeler

number Tamamlayıcının genişliğini piksel cinsinden döndürür.