Kaynaklar

IMA'yı ek platformlar ve cihazlarla kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili SDK'ların referans sayfalarını ve örnek uygulamaları inceleyin.

Referans

Platform Referans belgeleri
Android istemci tarafı / DAI
HTML5 istemci tarafı / DAI

Örnek uygulamalar

Platform Örnek uygulamalar
Android istemci tarafı / DAI
HTML5 istemci tarafı / DAI