Başlama

IMA SDK'ları, multimedya reklamları web sitelerinize ve uygulamalarınıza entegre etmenizi kolaylaştırır. IMA SDK'ları, VAST uyumlu herhangi bir reklam sunucusundan reklam isteyebilir ve uygulamalarınızda reklam oynatmayı yönetebilir. IMA istemci taraflı SDK'lar ile içeriklerin video oynatımının kontrolü sizde kalırken SDK reklam oynatma işlemini gerçekleştirir. Reklamlar, uygulamanın içerik video oynatıcısının üst kısmındaki ayrı bir video oynatıcıda oynatılır.

Bu kılavuzda, IMA SDK'nın basit bir video oynatıcı uygulamasına nasıl entegre edileceği gösterilmektedir. Tamamlanmış bir örnek entegrasyonu görüntülemek veya takip etmek isterseniz GitHub'dan BasicExample'i indirin.

IMA istemci tarafına genel bakış

IMA istemci taraflı uygulama işlemi, bu kılavuzda gösterilen dört ana SDK bileşeninden oluşur:

 • IMAAdDisplayContainer: Reklamların oluşturulduğu bir kapsayıcı nesnesi.
 • IMAAdsLoader: Reklam isteğinde bulunan ve reklam isteği yanıtlarından gelen etkinlikleri işleyen bir nesnedir. Uygulamanın kullanım süresi boyunca tekrar kullanılabilecek bir reklam yükleyicisi başlatmalısınız.
 • IMAAdsRequest: Reklam isteğini tanımlayan bir nesne. Reklam istekleri, reklam boyutları gibi ek parametrelerin yanı sıra VAST reklam etiketine ilişkin URL'yi de belirtir.
 • IMAAdsManager: Reklam isteğine verilen yanıtı içeren, reklam oynatmayı kontrol eden ve SDK tarafından tetiklenen reklam etkinliklerini dinleyen bir nesnedir.

Ön koşullar

Başlamadan önce şunlara ihtiyacınız vardır:

 • Xcode 13 veya sonraki bir sürüm
 • CocoaPods (tercih edilir), Swift Package Manager veya tvOS için IMA SDK'nın indirilen bir kopyası

1. Yeni bir Xcode projesi oluşturun

Xcode'da Objective-C veya Swift kodunu kullanarak yeni bir tvOS projesi oluşturun. Proje adı olarak BasicExample'i kullanın.

2. IMA SDK'yı Xcode projesine ekleyin

CocoaPods'u kullanarak SDK'yı yükleme (tercih edilen)

CocoaPods, Xcode projeleri için bir bağımlılık yöneticisidir ve IMA SDK'yı yüklemek için önerilen yöntemdir. CocoaPods'u yükleme veya kullanma hakkında daha fazla bilgi için CocoaPods belgelerini inceleyin. CocoaPods'u yükledikten sonra aşağıdaki talimatları uygulayarak IMA SDK'yı yükleyin:

 1. BasicExample.xcodeproj dosyasıyla aynı dizinde Podfile adlı bir metin dosyası oluşturun ve aşağıdaki yapılandırmayı ekleyin:

  source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
  platform :tvos, '14'
  target "BasicExample" do
   pod 'GoogleAds-IMA-tvOS-SDK', '~> 4.12.0'
  end
  
 2. Podfile dosyasını içeren dizinde pod install --repo-update komutunu çalıştırın

 3. BasicExample.xcworkspace dosyasını açıp iki proje içerdiğini onaylayarak yüklemenin başarılı olduğunu doğrulayın: BasicExample ve Pods (CocoaPods tarafından yüklenen bağımlılıklar).

Swift Package Manager'ı kullanarak SDK'yı yükleme

Interactive Media Ads SDK'sı, 4.8.2 sürümünden itibaren Swift Package Manager'ı destekler. Swift paketini içe aktarmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Xcode'da Dosya > Paket Ekle... seçeneğine giderek IMA SDK Swift Paketini yükleyin.

 2. Görüntülenen istemde IMA SDK Swift Paketi GitHub deposunu arayın:

  https://github.com/googleads/swift-package-manager-google-interactive-media-ads-tvos
  
 3. Kullanmak istediğiniz IMA SDK Swift Paketi sürümünü seçin. Yeni projeler için En Yeni Ana Sürüm'ü kullanmanızı öneririz.

İşiniz bittiğinde Xcode paket bağımlılıklarınızı çözer ve bunları arka planda indirir. Paket bağımlılıklarını ekleme hakkında daha fazla bilgi için Apple makalesini inceleyin.

SDK'yı manuel olarak indirme ve yükleme

CocoaPods'u kullanmak istemiyorsanız IMA SDK'yı indirip projenize manuel olarak ekleyebilirsiniz.

3. Basit bir video oynatıcı oluşturma

İlk olarak, temel bir video oynatıcı uygulayın. Başlangıçta, bu oynatıcı IMA SDK'yı kullanmaz ve henüz oynatmayı tetiklemek için herhangi bir yöntem içermez.

ViewController.m

Objective-C

#import "ViewController.h"

#import <AVKit/AVKit.h>

NSString *const kContentURLString =
  @"https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/stock.mp4";

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.view.backgroundColor = UIColor.blackColor;
 [self setupContentPlayer];
}

- (void)setupContentPlayer {
 // Create a content video player.
 NSURL *contentURL = [NSURL URLWithString:kContentURLString];
 AVPlayer *player = [AVPlayer playerWithURL:contentURL];
 self.contentPlayerViewController = [[AVPlayerViewController alloc] init];
 self.contentPlayerViewController.player = player;
 self.contentPlayerViewController.view.frame = self.view.bounds;

 // Attach content video player to view hierarchy.
 [self showContentPlayer];
}

// Add the content video player as a child view controller.
- (void)showContentPlayer {
 [self addChildViewController:self.contentPlayerViewController];
 self.contentPlayerViewController.view.frame = self.view.bounds;
 [self.view insertSubview:self.contentPlayerViewController.view atIndex:0];
 [self.contentPlayerViewController didMoveToParentViewController:self];
}

// Remove and detach the content video player.
- (void)hideContentPlayer {
 // The whole controller needs to be detached so that it doesn't capture events from the remote.
 [self.contentPlayerViewController willMoveToParentViewController:nil];
 [self.contentPlayerViewController.view removeFromSuperview];
 [self.contentPlayerViewController removeFromParentViewController];
}

@end
   

Swift

import AVFoundation
import UIKit

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/stock.mp4"

 var playerViewController: AVPlayerViewController!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  self.view.backgroundColor = UIColor.black;
  setUpContentPlayer()
 }

 func setUpContentPlayer() {
  // Load AVPlayer with path to your content.
  let contentURL! = URL(string: ViewController.ContentURLString)
  let player = AVPlayer(url: contentURL)
  playerViewController = AVPlayerViewController()
  playerViewController.player = player

  showContentPlayer()
 }

 func showContentPlayer() {
  self.addChild(playerViewController)
  playerViewController.view.frame = self.view.bounds
  self.view.insertSubview(playerViewController.view, at: 0)
  playerViewController.didMove(toParent:self)
 }

 func hideContentPlayer() {
  // The whole controller needs to be detached so that it doesn't capture events from the remote.
  playerViewController.willMove(toParent:nil)
  playerViewController.view.removeFromSuperview()
  playerViewController.removeFromParent()
 }
}
   

4. IMA SDK'yı içe aktarma

Ardından, mevcut içe aktarmaların altında bir içe aktarma ifadesi kullanarak IMA çerçevesini ekleyin.

ViewController.m

Objective-C

#import "ViewController.h"

#import <AVKit/AVKit.h>
#import <GoogleInteractiveMediaAds/GoogleInteractiveMediaAds.h>
NSString *const kContentURLString =
  @"https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/stock.mp4";
   

Swift

import AVFoundation
import GoogleInteractiveMediaAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/stock.mp4"
   

5. İçerik video yer imleci izleyicisi ve yayın sonu gözlemleyicisi uygulanır

Videonun ortasında gösterilen reklamları oynatmak için IMA SDK'nın video içeriğinizin mevcut konumunu izlemesi gerekir. Bunu yapmak için, IMAContentPlayhead uygulayan bir sınıf oluşturun. Bu örnekte gösterildiği gibi bir AVPlayer kullanıyorsanız SDK, bunu sizin için yapan IMAAVPlayerContentPlayhead sınıfını sağlar. AVPlayer kullanmıyorsanız IMAContentPlayhead öğesini kendi sınıfınızda uygulamanız gerekir.

Ayrıca içeriğinizin oynatılması bittiğinde videonun videodan sonra gösterilen reklamları görüntüleyebilmesi için SDK'ya bunu bildirmeniz gerekir. Bu işlem, AVPlayerItemDidPlayToEndTimeNotification ile IMAAdsLoader üzerinde contentComplete çağrısı yapılarak gerçekleştirilir.

ViewController.m

Objective-C

...

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) IMAAVPlayerContentPlayhead *contentPlayhead;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

...

- (void)setupContentPlayer {
 // Create a content video player.
 NSURL *contentURL = [NSURL URLWithString:kContentURLString];
 AVPlayer *player = [AVPlayer playerWithURL:contentURL];
 self.contentPlayerViewController = [[AVPlayerViewController alloc] init];
 self.contentPlayerViewController.player = player;
 self.contentPlayerViewController.view.frame = self.view.bounds;
 self.contentPlayhead =
   [[IMAAVPlayerContentPlayhead alloc] initWithAVPlayer:self.contentPlayerViewController.player];

 // Track end of content.
 AVPlayerItem *contentPlayerItem = self.contentPlayerViewController.player.currentItem;
 [NSNotificationCenter.defaultCenter addObserver:self
                     selector:@selector(contentDidFinishPlaying:)
                       name:AVPlayerItemDidPlayToEndTimeNotification
                      object:contentPlayerItem];

 // Attach content video player to view hierarchy.
 [self showContentPlayer];
}

...

- (void)contentDidFinishPlaying:(NSNotification *)notification {}

- (void)dealloc {
 [NSNotificationCenter.defaultCenter removeObserver:self];
}

@end
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/stock.mp4"

 var contentPlayhead: IMAAVPlayerContentPlayhead?
 var playerViewController: AVPlayerViewController!

 deinit {
  NotificationCenter.default.removeObserver(self)
 }

...

 func setUpContentPlayer() {
  // Load AVPlayer with path to your content.
  let contentURL! = URL(string: ViewController.ContentURLString)
  let player = AVPlayer(url: contentURL)
  playerViewController = AVPlayerViewController()
  playerViewController.player = player

  // Set up your content playhead and contentComplete callback.
  contentPlayhead = IMAAVPlayerContentPlayhead(avPlayer: player)
  NotificationCenter.default.addObserver(
   self,
   selector: #selector(ViewController.contentDidFinishPlaying(_:)),
   name: NSNotification.Name.AVPlayerItemDidPlayToEndTime,
   object: player.currentItem);

  showContentPlayer()
 }

...

 @objc func contentDidFinishPlaying(_ notification: Notification) {
  adsLoader.contentComplete()
 }
}
   

6. Reklam yükleyiciyi ilk kullanıma hazırla ve reklam isteğinde bulun

Bir reklam grubu istemek için IMAAdsLoader örneği oluşturmanız gerekir. Bu yükleyici, belirtilen bir reklam etiketi URL'siyle ilişkilendirilen IMAAdsRequest nesnelerini işlemek için kullanılabilir.

En iyi uygulama olarak, uygulamanızın tüm yaşam döngüsü boyunca yalnızca bir IMAAdsLoader örneğini saklayın. Ek reklam istekleri oluşturmak için yeni bir IMAAdsRequest nesnesi oluşturun ancak aynı IMAAdsLoader öğesini yeniden kullanın. Daha fazla bilgi için IMA SDK ile ilgili SSS bölümünü inceleyin.

ViewController.m

Objective-C

...

NSString *const kContentURLString =
  @"https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/stock.mp4";
NSString *const kAdTagURLString = @"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?"
  @"iu=/21775744923/external/vmap_ad_samples&sz=640x480&"
  @"cust_params=sample_ar%3Dpremidpostlongpod&"
  @"ciu_szs=300x250&gdfp_req=1&ad_rule=1&output=vmap&unviewed_position_start=1&"
  @"env=vp&impl=s&cmsid=496&vid=short_onecue&correlator=";

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) IMAAdsLoader *adsLoader;
@property(nonatomic) IMAAVPlayerContentPlayhead *contentPlayhead;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.view.backgroundColor = UIColor.blackColor;
 [self setupContentPlayer];
 [self setupAdsLoader];
}

- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated {
 [super viewDidAppear:animated];
 [self requestAds];
}

- (void)setupAdsLoader {
 self.adsLoader = [[IMAAdsLoader alloc] init];
}

- (void)requestAds {
 // Pass the main view as the container for ad display.
 IMAAdDisplayContainer *adDisplayContainer =
   [[IMAAdDisplayContainer alloc] initWithAdContainer:self.view];
 IMAAdsRequest *request = [[IMAAdsRequest alloc] initWithAdTagUrl:kAdTagURLString
                        adDisplayContainer:adDisplayContainer
                          contentPlayhead:self.contentPlayhead
                            userContext:nil];
 [self.adsLoader requestAdsWithRequest:request];
}

...

- (void)contentDidFinishPlaying:(NSNotification *)notification {
 // Notify the SDK that the postrolls should be played.
 [self.adsLoader contentComplete];
}

...

@end
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/stock.mp4"
 static let AdTagURLString = "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21775744923/external/single_ad_samples&sz=640x480&cust_params=sample_ct%3Dlinear&ciu_szs=300x250%2C728x90&gdfp_req=1&output=vast&unviewed_position_start=1&env=vp&impl=s&correlator="

 var adsLoader: IMAAdsLoader!
 var contentPlayhead: IMAAVPlayerContentPlayhead?
 var playerViewController: AVPlayerViewController!

...

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  self.view.backgroundColor = UIColor.black;
  setUpContentPlayer()
  setUpAdsLoader()
 }

 override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated);
  requestAds()
 }

...

 func setUpAdsLoader() {
  adsLoader = IMAAdsLoader(settings: nil)
 }

 func requestAds() {
  // Create ad display container for ad rendering.
  let adDisplayContainer = IMAAdDisplayContainer(adContainer: self.view)
  // Create an ad request with your ad tag, display container, and optional user context.
  let request = IMAAdsRequest(
    adTagUrl: ViewController.AdTagURLString,
    adDisplayContainer: adDisplayContainer,
    contentPlayhead: contentPlayhead,
    userContext: nil)

  adsLoader.requestAds(with: request)
 }

 @objc func contentDidFinishPlaying(_ notification: Notification) {
  adsLoader.contentComplete()
 }
}
   

7. Reklam yükleyicisi temsilcisi ayarlama

Başarılı bir yükleme etkinliğinde IMAAdsLoader, atandığı yetkinin adsLoadedWithData yöntemini çağırarak buna bir IMAAdsManager örneği iletir. Daha sonra Reklam Yöneticisi'ni başlatabilirsiniz. Reklam Yöneticisi, reklam etiketi URL'sine verilen yanıtın tanımladığı şekilde tek reklamları yükler.

Ayrıca, yükleme işlemi sırasında oluşabilecek hataları ele aldığınızdan emin olun. Reklamlar yüklenmezse kullanıcı deneyimini etkilememek için medya oynatmanın reklam olmadan devam ettiğinden emin olun.

ViewController.m

Objective-C

...

@interface ViewController () <IMAAdsLoaderDelegate>
@property(nonatomic) IMAAdsLoader *adsLoader;
@property(nonatomic) IMAAdsManager *adsManager;
@property(nonatomic) IMAAVPlayerContentPlayhead *contentPlayhead;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

@implementation ViewController

...

- (void)setupAdsLoader {
 self.adsLoader = [[IMAAdsLoader alloc] init];
 self.adsLoader.delegate = self;
}

...

#pragma mark - IMAAdsLoaderDelegate

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader adsLoadedWithData:(IMAAdsLoadedData *)adsLoadedData {
 // Initialize and listen to the ads manager loaded for this request.
 self.adsManager = adsLoadedData.adsManager;
 [self.adsManager initializeWithAdsRenderingSettings:nil];
}

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader failedWithErrorData:(IMAAdLoadingErrorData *)adErrorData {
 // Fall back to playing content.
 NSLog(@"Error loading ads: %@", adErrorData.adError.message);
 [self.contentPlayerViewController.player play];
}

@end
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController, IMAAdsLoaderDelegate {

...

 var adsLoader: IMAAdsLoader!
 var adsManager: IMAAdsManager!
 var contentPlayhead: IMAAVPlayerContentPlayhead?
 var playerViewController: AVPlayerViewController!

...

 func setUpAdsLoader() {
  adsLoader = IMAAdsLoader(settings: nil)
  adsLoader.delegate = self
 }

...

 // MARK: - IMAAdsLoaderDelegate

 func adsLoader(_ loader: IMAAdsLoader!, adsLoadedWith adsLoadedData: IMAAdsLoadedData!) {
  adsManager = adsLoadedData.adsManager
  adsManager.initialize(with: nil)
 }

 func adsLoader(_ loader: IMAAdsLoader!, failedWith adErrorData: IMAAdLoadingErrorData!) {
  print("Error loading ads: " + adErrorData.adError.message)
  showContentPlayer()
  playerViewController.player?.play()
 }
}
   

8. Ads yönetici için yetki verme

Son olarak, etkinlikleri ve durum değişikliklerini yönetmek için reklam yöneticisinin kendi temsilcisine ihtiyacı vardır. IMAAdManagerDelegate, video içeriğinizin oynatılmasını ve duraklatılmasını tetiklemenin yanı sıra reklam etkinliklerini ve hatalarını işleme yöntemlerine sahiptir.

Oynatma başlatılıyor

didReceiveAdEvent yöntemi birçok etkinliği işlemek için kullanılabilir ancak bu temel örnekte, reklam yöneticisine içerik ve reklamları oynatmaya başlamasını bildirmek için LOADED etkinliğini dinlemeniz yeterlidir.

ViewController.m

Objective-C

@interface ViewController () <IMAAdsLoaderDelegate, IMAAdsManagerDelegate>

...

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader adsLoadedWithData:(IMAAdsLoadedData *)adsLoadedData {
 // Initialize and listen to the ads manager loaded for this request.
 self.adsManager = adsLoadedData.adsManager;
 self.adsManager.delegate = self;
 [self.adsManager initializeWithAdsRenderingSettings:nil];
}

...

#pragma mark - IMAAdsManagerDelegate

- (void)adsManager:(IMAAdsManager *)adsManager didReceiveAdEvent:(IMAAdEvent *)event {
 // Play each ad once it has loaded.
 if (event.type == kIMAAdEvent_LOADED) {
  [adsManager start];
 }
}

...
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController, IMAAdsLoaderDelegate, IMAAdsManagerDelegate {

...

 func adsLoader(_ loader: IMAAdsLoader!, adsLoadedWith adsLoadedData: IMAAdsLoadedData!) {
  // Grab the instance of the IMAAdsManager and set yourself as the delegate.
  adsManager = adsLoadedData.adsManager
  adsManager.delegate = self
  adsManager.initialize(with: nil)
 }

...

 // MARK: - IMAAdsManagerDelegate

 func adsManager(_ adsManager: IMAAdsManager!, didReceive event: IMAAdEvent!) {
  // Play each ad once it has been loaded
  if event.type == IMAAdEventType.LOADED {
   adsManager.start()
  }
 }

...
   

Hataları işleme

Reklam hataları için de bir işleyici ekleyin. Önceki adımda olduğu gibi bir hata oluşursa içerik oynatmaya devam edin.

ViewController.m

Objective-C


...

- (void)adsManager:(IMAAdsManager *)adsManager didReceiveAdError:(IMAAdError *)error {
 // Fall back to playing content.
 NSLog(@"AdsManager error: %@", error.message);
 [self showContentPlayer];
 [self.contentPlayerViewController.player play];
}
@end
   

Swift

...

 func adsManager(_ adsManager: IMAAdsManager!, didReceive error: IMAAdError!) {
  // Fall back to playing content
  print("AdsManager error: " + error.message)
  showContentPlayer()
  playerViewController.player?.play()
 }
   

Oynatma ve duraklatma etkinliklerini tetikleme

Uygulamanız gereken son iki yetki verme yöntemi, IMA SDK tarafından istendiğinde temel video içeriğinde oynatma ve duraklatma etkinliklerini tetiklemek için kullanılır. İstekte bulunulduğunda duraklatma ve oynatma işlevinin tetiklenmesi, kullanıcının reklamlar görüntülenirken video içeriğinin bazı kısımlarının eksik olmasını önler.

ViewController.m

Objective-C

...

- (void)adsManagerDidRequestContentPause:(IMAAdsManager *)adsManager {
 // Pause the content for the SDK to play ads.
 [self.contentPlayerViewController.player pause];
 [self hideContentPlayer];
}

- (void)adsManagerDidRequestContentResume:(IMAAdsManager *)adsManager {
 // Resume the content since the SDK is done playing ads (at least for now).
 [self showContentPlayer];
 [self.contentPlayerViewController.player play];
}

@end
   

Swift

...

 func adsManagerDidRequestContentPause(_ adsManager: IMAAdsManager!) {
  // Pause the content for the SDK to play ads.
  playerViewController.player?.pause()
  hideContentPlayer()
 }

 func adsManagerDidRequestContentResume(_ adsManager: IMAAdsManager!) {
  // Resume the content since the SDK is done playing ads (at least for now).
  showContentPlayer()
  playerViewController.player?.play()
 }
}
   

İşte bu kadar. Artık IMA SDK ile reklam istiyor ve gösteriyorsunuz. Ek SDK özellikleri hakkında bilgi edinmek için diğer kılavuzlara veya GitHub'daki örnekleri inceleyin.

Sonraki adımlar

tvOS platformunda reklam gelirini en üst düzeye çıkarmak üzere IDFA kullanmak için Uygulama Şeffaflığı ve İzleme izni isteyin.