Başlayın

IMA SDK'ları, multimedya reklamlarını web sitelerinize ve uygulamalarınıza entegre etmenizi kolaylaştırır. IMA SDK'ları VAST ile uyumlu herhangi bir reklam sunucusundan reklam isteyebilir ve uygulamalarınızda reklam oynatmayı yönetebilir. IMA istemci tarafı SDK'larında, video oynatma işlevi içeriğin kontrolündeyken SDK reklam oynatmayı işler. Reklamlar, uygulamanın içerik video oynatıcısının üstüne yerleştirilmiş ayrı bir video oynatıcıda oynatılır.

Bu kılavuzda, IMA SDK'nın basit bir video oynatıcı uygulamasına nasıl entegre edileceği gösterilmektedir. Tamamlanmış bir örnek entegrasyonunu görüntülemek veya takip etmek istiyorsanız GitHub'dan TemelÖrnek'i indirin.

IMA istemci tarafına genel bakış

IMA istemci tarafını uygulamak için bu kılavuzda açıklanan dört ana SDK bileşeni bulunur:

 • IMAAdDisplayContainer: Reklamların oluşturulacağı kapsayıcı nesne.
 • IMAAdsLoader: Reklam isteğinde bulunan ve reklam isteği yanıtlarındaki etkinlikleri işleyen bir nesne. Uygulamanın kullanım ömrü boyunca yeniden kullanılabilecek tek bir reklam yükleyicisi belirlemeniz gerekir.
 • IMAAdsRequest: Reklam isteğini tanımlayan bir nesne. Reklam istekleri, VAST reklam etiketinin URL'sinin yanı sıra reklam boyutları gibi ek parametreleri de belirtir.
 • IMAAdsManager: Reklam isteğine verilen yanıtı içeren, reklam oynatmayı kontrol eden ve SDK tarafından tetiklenen reklam etkinliklerini işleyen bir nesne.

Ön koşullar

Başlamadan önce aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

1. Yeni bir Xcode projesi oluştur

Xcode'da, Objective-C veya Swift kullanarak yeni bir tvOS projesi oluşturun. Proje adı olarak TemelÖrnek'i kullanın.

2. Xcode projesine IMA SDK ekleme

CocoaPods'u kullanarak SDK'yı yükleme (tercih edilir)

Xcode projeleri için bir bağımlı yöneticisi olan CocoaPods, IMA SDK'yı yüklemek için önerilen yöntemdir. CocoaPods'u yükleme veya kullanma hakkında daha fazla bilgi için CocoaPods dokümanlarına bakın. CocoaPods'u yükledikten sonra IMA SDK'yı yüklemek için aşağıdaki talimatları uygulayın:

 1. TemelÖrnek.xcodeproj dosyanızla aynı dizinde, Podfile adlı bir metin dosyası oluşturun ve aşağıdaki yapılandırmayı ekleyin:

  source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
  platform :tvos, '10'
  target "BasicExample" do
   pod 'GoogleAds-IMA-tvOS-SDK', '~> 4.2'
  end
  
 2. Podfile dosyasını içeren dizinden pod install --repo-update öğesini çalıştırın

 3. TemelÖrnek.xcworkspace dosyasını açıp iki proje içerdiğini kontrol ederek yüklemenin başarılı olduğunu onaylayın: TemelÖrnek ve Pods (CocoaPods tarafından yüklenen bağımlılıklar).

SDK'yı manuel olarak indirme ve yükleme

CocoaPods'u kullanmak istemiyorsanız IMA SDK'yı indirip projenize manuel olarak ekleyebilirsiniz.

3. Basit bir video oynatıcı oluşturma

Öncelikle temel bir video oynatıcı uygulayın. Bu oynatıcı başlangıçta IMA SDK'yı kullanmaz ve henüz oynatmayı tetiklemek için herhangi bir yöntem içermez.

ViewController.m

Objective-C

#import "ViewController.h"

#import <AVKit/AVKit.h>

NSString *const kContentURLString =
  @"https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/bipbop.m3u8";

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.view.backgroundColor = UIColor.blackColor;
 [self setupContentPlayer];
}

- (void)setupContentPlayer {
 // Create a content video player.
 NSURL *contentURL = [NSURL URLWithString:kContentURLString];
 AVPlayer *player = [AVPlayer playerWithURL:contentURL];
 self.contentPlayerViewController = [[AVPlayerViewController alloc] init];
 self.contentPlayerViewController.player = player;
 self.contentPlayerViewController.view.frame = self.view.bounds;

 // Attach content video player to view hierarchy.
 [self showContentPlayer];
}

// Add the content video player as a child view controller.
- (void)showContentPlayer {
 [self addChildViewController:self.contentPlayerViewController];
 self.contentPlayerViewController.view.frame = self.view.bounds;
 [self.view insertSubview:self.contentPlayerViewController.view atIndex:0];
 [self.contentPlayerViewController didMoveToParentViewController:self];
}

// Remove and detach the content video player.
- (void)hideContentPlayer {
 // The whole controller needs to be detached so that it doesn't capture events from the remote.
 [self.contentPlayerViewController willMoveToParentViewController:nil];
 [self.contentPlayerViewController.view removeFromSuperview];
 [self.contentPlayerViewController removeFromParentViewController];
}

@end
   

Swift

import AVFoundation
import UIKit

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/bipbop.m3u8"

 var playerViewController: AVPlayerViewController!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  self.view.backgroundColor = UIColor.black;
  setUpContentPlayer()
 }

 func setUpContentPlayer() {
  // Load AVPlayer with path to your content.
  let contentURL! = URL(string: ViewController.ContentURLString)
  let player = AVPlayer(url: contentURL)
  playerViewController = AVPlayerViewController()
  playerViewController.player = player

  showContentPlayer()
 }

 func showContentPlayer() {
  self.addChild(playerViewController)
  playerViewController.view.frame = self.view.bounds
  self.view.insertSubview(playerViewController.view, at: 0)
  playerViewController.didMove(toParent:self)
 }

 func hideContentPlayer() {
  // The whole controller needs to be detached so that it doesn't capture events from the remote.
  playerViewController.willMove(toParent:nil)
  playerViewController.view.removeFromSuperview()
  playerViewController.removeFromParent()
 }
}
   

4. IMA SDK'yı içe aktarın

Ardından, mevcut içe aktarmaların altında içe aktarma ifadesini kullanarak IMA çerçevesini ekleyin.

ViewController.m

Objective-C

#import "ViewController.h"

#import <AVKit/AVKit.h>
#import <GoogleInteractiveMediaAds/GoogleInteractiveMediaAds.h>
NSString *const kContentURLString =
  @"https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/bipbop.m3u8";
   

Swift

import AVFoundation
import GoogleInteractiveMediaAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://devstreaming-cdn.apple.com/videos/streaming/examples/img_bipbop_adv_example_fmp4/master.m3u8"
   

5. Video yer imleci izleyicisini ve yayın sonu gözlemcisini uygulama

Videonun ortasında gösterilen reklamları oynatabilmek için IMA SDK'nın video içeriğinizin mevcut konumunu izlemesi gerekir. Bunun için IMAContentPlayhead etiketini uygulayan bir sınıf oluşturun. Bu örnekte gösterildiği gibi bir AVPlayer kullanıyorsanız SDK bunu sizin için yapan IMAAVPlayerContentPlayhead sınıfını sağlar. AVPlayer kullanmıyorsanız IMAContentPlayhead sınıfını kendi sınıfınıza uygulamanız gerekir.

İçeriğinizin videodan sonra gösterilen reklamlar yayınlayabilmesi için oynatma tamamlandığında SDK'ya bildirmeniz de gerekir. Bu işlem, AVPlayerItemDidPlayToEndTimeNotification kullanılarak IMAAdsLoader üzerinden contentComplete kullanılarak gerçekleştirilir.

ViewController.m

Objective-C

...

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) IMAAVPlayerContentPlayhead *contentPlayhead;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

...

- (void)setupContentPlayer {
 // Create a content video player.
 NSURL *contentURL = [NSURL URLWithString:kContentURLString];
 AVPlayer *player = [AVPlayer playerWithURL:contentURL];
 self.contentPlayerViewController = [[AVPlayerViewController alloc] init];
 self.contentPlayerViewController.player = player;
 self.contentPlayerViewController.view.frame = self.view.bounds;
 self.contentPlayhead =
   [[IMAAVPlayerContentPlayhead alloc] initWithAVPlayer:self.contentPlayerViewController.player];

 // Track end of content.
 AVPlayerItem *contentPlayerItem = self.contentPlayerViewController.player.currentItem;
 [NSNotificationCenter.defaultCenter addObserver:self
                     selector:@selector(contentDidFinishPlaying:)
                       name:AVPlayerItemDidPlayToEndTimeNotification
                      object:contentPlayerItem];

 // Attach content video player to view hierarchy.
 [self showContentPlayer];
}

...

- (void)contentDidFinishPlaying:(NSNotification *)notification {}

- (void)dealloc {
 [NSNotificationCenter.defaultCenter removeObserver:self];
}

@end
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://devstreaming-cdn.apple.com/videos/streaming/examples/img_bipbop_adv_example_fmp4/master.m3u8"

 var contentPlayhead: IMAAVPlayerContentPlayhead?
 var playerViewController: AVPlayerViewController!

 deinit {
  NotificationCenter.default.removeObserver(self)
 }

...

 func setUpContentPlayer() {
  // Load AVPlayer with path to your content.
  let contentURL! = URL(string: ViewController.ContentURLString)
  let player = AVPlayer(url: contentURL)
  playerViewController = AVPlayerViewController()
  playerViewController.player = player

  // Set up your content playhead and contentComplete callback.
  contentPlayhead = IMAAVPlayerContentPlayhead(avPlayer: player)
  NotificationCenter.default.addObserver(
   self,
   selector: #selector(ViewController.contentDidFinishPlaying(_:)),
   name: NSNotification.Name.AVPlayerItemDidPlayToEndTime,
   object: player.currentItem);

  showContentPlayer()
 }

...

 @objc func contentDidFinishPlaying(_ notification: Notification) {
  adsLoader.contentComplete()
 }
}
   

6. Reklam yükleyicisini ilk kullanıma hazırlayın ve bir reklam isteğinde bulunun

Reklam grubu isteğinde bulunmak için bir IMAAdsLoader örneği oluşturmanız gerekir. Bu yükleyici, belirtilen reklam etiketi URL'siyle ilişkili IMAAdsRequest nesneyi işlemek için kullanılabilir.

En iyi uygulama olarak, uygulamanızın tüm yaşam döngüsü boyunca yalnızca bir IMAAdsLoader örneği sağlayın. Ek reklam isteklerinde bulunmak için yeni bir IMAAdsRequest nesnesi oluşturun ancak aynı IMAAdsLoader özelliğini tekrar kullanın. Daha fazla bilgi için IMA SDK SSS bölümüne bakın.

ViewController.m

Objective-C

...

NSString *const kContentURLString =
  @"https://devstreaming-cdn.apple.com/videos/streaming/examples/img_bipbop_adv_example_fmp4/"
  @"master.m3u8";
NSString *const kAdTagURLString = @"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?"
  @"iu=/21775744923/external/vmap_ad_samples&sz=640x480&"
  @"cust_params=sample_ar%3Dpremidpostlongpod&"
  @"ciu_szs=300x250&gdfp_req=1&ad_rule=1&output=vmap&unviewed_position_start=1&"
  @"env=vp&impl=s&cmsid=496&vid=short_onecue&correlator=";

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) IMAAdsLoader *adsLoader;
@property(nonatomic) IMAAVPlayerContentPlayhead *contentPlayhead;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.view.backgroundColor = UIColor.blackColor;
 [self setupContentPlayer];
 [self setupAdsLoader];
}

- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated {
 [super viewDidAppear:animated];
 [self requestAds];
}

- (void)setupAdsLoader {
 self.adsLoader = [[IMAAdsLoader alloc] init];
}

- (void)requestAds {
 // Pass the main view as the container for ad display.
 IMAAdDisplayContainer *adDisplayContainer =
   [[IMAAdDisplayContainer alloc] initWithAdContainer:self.view];
 IMAAdsRequest *request = [[IMAAdsRequest alloc] initWithAdTagUrl:kAdTagURLString
                        adDisplayContainer:adDisplayContainer
                          contentPlayhead:self.contentPlayhead
                            userContext:nil];
 [self.adsLoader requestAdsWithRequest:request];
}

...

- (void)contentDidFinishPlaying:(NSNotification *)notification {
 // Notify the SDK that the postrolls should be played.
 [self.adsLoader contentComplete];
}

...

@end
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://devstreaming-cdn.apple.com/videos/streaming/examples/img_bipbop_adv_example_fmp4/master.m3u8"
 static let AdTagURLString = "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21775744923/external/single_ad_samples&sz=640x480&cust_params=sample_ct%3Dlinear&ciu_szs=300x250%2C728x90&gdfp_req=1&output=vast&unviewed_position_start=1&env=vp&impl=s&correlator="

 var adsLoader: IMAAdsLoader!
 var contentPlayhead: IMAAVPlayerContentPlayhead?
 var playerViewController: AVPlayerViewController!

...

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  self.view.backgroundColor = UIColor.black;
  setUpContentPlayer()
  setUpAdsLoader()
 }

 override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated);
  requestAds()
 }

...

 func setUpAdsLoader() {
  adsLoader = IMAAdsLoader(settings: nil)
 }

 func requestAds() {
  // Create ad display container for ad rendering.
  let adDisplayContainer = IMAAdDisplayContainer(adContainer: self.view)
  // Create an ad request with your ad tag, display container, and optional user context.
  let request = IMAAdsRequest(
    adTagUrl: ViewController.AdTagURLString,
    adDisplayContainer: adDisplayContainer,
    contentPlayhead: contentPlayhead,
    userContext: nil)

  adsLoader.requestAds(with: request)
 }

 @objc func contentDidFinishPlaying(_ notification: Notification) {
  adsLoader.contentComplete()
 }
}
   

7. Reklam yükleyici yetkilendirme ayarlama

Başarılı bir yükleme etkinliğinde IMAAdsLoader, kendisine atanan yetkinin adsLoadedWithData yöntemini çağırarak IMAAdsManager örneğini geçirir. Daha sonra, reklam etiketini URL'sine verilen yanıtta tanımlandığı şekilde reklamları yükleyen reklam yöneticisini başlatabilirsiniz.

Ayrıca, yükleme işlemi sırasında oluşabilecek hataları ele aldığınızdan emin olun. Reklamlar yüklenmezse kullanıcı deneyimine engel olmamak için medya oynatmanın reklamsız olarak devam ettiğinden emin olun.

ViewController.m

Objective-C

...

@interface ViewController () <IMAAdsLoaderDelegate>
@property(nonatomic) IMAAdsLoader *adsLoader;
@property(nonatomic) IMAAdsManager *adsManager;
@property(nonatomic) IMAAVPlayerContentPlayhead *contentPlayhead;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

@implementation ViewController

...

- (void)setupAdsLoader {
 self.adsLoader = [[IMAAdsLoader alloc] init];
 self.adsLoader.delegate = self;
}

...

#pragma mark - IMAAdsLoaderDelegate

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader adsLoadedWithData:(IMAAdsLoadedData *)adsLoadedData {
 // Initialize and listen to the ads manager loaded for this request.
 self.adsManager = adsLoadedData.adsManager;
 [self.adsManager initializeWithAdsRenderingSettings:nil];
}

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader failedWithErrorData:(IMAAdLoadingErrorData *)adErrorData {
 // Fall back to playing content.
 NSLog(@"Error loading ads: %@", adErrorData.adError.message);
 [self.contentPlayerViewController.player play];
}

@end
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController, IMAAdsLoaderDelegate {

...

 var adsLoader: IMAAdsLoader!
 var adsManager: IMAAdsManager!
 var contentPlayhead: IMAAVPlayerContentPlayhead?
 var playerViewController: AVPlayerViewController!

...

 func setUpAdsLoader() {
  adsLoader = IMAAdsLoader(settings: nil)
  adsLoader.delegate = self
 }

...

 // MARK: - IMAAdsLoaderDelegate

 func adsLoader(_ loader: IMAAdsLoader!, adsLoadedWith adsLoadedData: IMAAdsLoadedData!) {
  adsManager = adsLoadedData.adsManager
  adsManager.initialize(with: nil)
 }

 func adsLoader(_ loader: IMAAdsLoader!, failedWith adErrorData: IMAAdLoadingErrorData!) {
  print("Error loading ads: " + adErrorData.adError.message)
  showContentPlayer()
  playerViewController.player?.play()
 }
}
   

8. Ads yönetici yetkisi verme

Son olarak, etkinlikleri ve durum değişikliklerini yönetmek için reklam yöneticisinin kendi başına bir temsilcisi olmalıdır. IMAAdManagerDelegate içinde reklam etkinliklerini ve hataları ele alma yöntemlerinin yanı sıra video içeriğini oynatmayı ve duraklatmayı tetikleyen yöntemler bulunur.

Oynatma başlatılıyor

didReceiveAdEvent yönteminin işlenebileceği birçok etkinlik vardır, ancak bu temel örnekte reklam yöneticisine içeriğin ve reklamların oynatılmasını söylemesi için LOADED etkinliğini izlemeniz yeterlidir.

ViewController.m

Objective-C

@interface ViewController () <IMAAdsLoaderDelegate, IMAAdsManagerDelegate>

...

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader adsLoadedWithData:(IMAAdsLoadedData *)adsLoadedData {
 // Initialize and listen to the ads manager loaded for this request.
 self.adsManager = adsLoadedData.adsManager;
 self.adsManager.delegate = self;
 [self.adsManager initializeWithAdsRenderingSettings:nil];
}

...

#pragma mark - IMAAdsManagerDelegate

- (void)adsManager:(IMAAdsManager *)adsManager didReceiveAdEvent:(IMAAdEvent *)event {
 // Play each ad once it has loaded.
 if (event.type == kIMAAdEvent_LOADED) {
  [adsManager start];
 }
}

...
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController, IMAAdsLoaderDelegate, IMAAdsManagerDelegate {

...

 func adsLoader(_ loader: IMAAdsLoader!, adsLoadedWith adsLoadedData: IMAAdsLoadedData!) {
  // Grab the instance of the IMAAdsManager and set yourself as the delegate.
  adsManager = adsLoadedData.adsManager
  adsManager.delegate = self
  adsManager.initialize(with: nil)
 }

...

 // MARK: - IMAAdsManagerDelegate

 func adsManager(_ adsManager: IMAAdsManager!, didReceive event: IMAAdEvent!) {
  // Play each ad once it has been loaded
  if event.type == IMAAdEventType.LOADED {
   adsManager.start()
  }
 }

...
   

Hataları işleme

Reklam hataları için de bir işleyici ekleyin. Önceki adımda olduğu gibi bir hata oluşursa içerik oynatmayı devam ettirin.

ViewController.m

Objective-C


...

- (void)adsManager:(IMAAdsManager *)adsManager didReceiveAdError:(IMAAdError *)error {
 // Fall back to playing content.
 NSLog(@"AdsManager error: %@", error.message);
 [self showContentPlayer];
 [self.contentPlayerViewController.player play];
}
@end
   

Swift

...

 func adsManager(_ adsManager: IMAAdsManager!, didReceive error: IMAAdError!) {
  // Fall back to playing content
  print("AdsManager error: " + error.message)
  showContentPlayer()
  playerViewController.player?.play()
 }
   

Oynatma ve duraklatma etkinliklerini tetikleme

IMA SDK tarafından istendiğinde temel video içeriğindeki oynatma ve duraklatma etkinliklerini tetiklemek için uygulamanız gereken son iki yetki verme yöntemi kullanılır. İstendiğinde duraklatma ve oynatma işleminin tetiklenmesi, reklamlar gösterildiğinde kullanıcının video içeriğinin bazı bölümlerinin kaybolmasını engeller.

ViewController.m

Objective-C

...

- (void)adsManagerDidRequestContentPause:(IMAAdsManager *)adsManager {
 // Pause the content for the SDK to play ads.
 [self.contentPlayerViewController.player pause];
 [self hideContentPlayer];
}

- (void)adsManagerDidRequestContentResume:(IMAAdsManager *)adsManager {
 // Resume the content since the SDK is done playing ads (at least for now).
 [self showContentPlayer];
 [self.contentPlayerViewController.player play];
}

@end
   

Swift

...

 func adsManagerDidRequestContentPause(_ adsManager: IMAAdsManager!) {
  // Pause the content for the SDK to play ads.
  playerViewController.player?.pause()
  hideContentPlayer()
 }

 func adsManagerDidRequestContentResume(_ adsManager: IMAAdsManager!) {
  // Resume the content since the SDK is done playing ads (at least for now).
  showContentPlayer()
  playerViewController.player?.play()
 }
}
   

İşte bu kadar. Şu anda IMA SDK ile reklam isteğinde bulunuyor ve reklamları görüntülüyorsunuz. Ek SDK özellikleri hakkında bilgi edinmek için diğer kılavuzlara veya GitHub'daki örneklere bakın.

Sonraki Adımlar

tvOS platformunda reklam gelirini en üst düzeye çıkarmak için IDFA'yı kullanmak üzere Uygulama Şeffaflığı ve İzleme izni isteyin.