Narzędzie Google Issue Tracker

Informacje o narzędziu do śledzenia problemów

Narzędzie do śledzenia problemów to używane wewnętrznie narzędzie Google do śledzenia błędów i wysyłania próśb o dodanie funkcji podczas tworzenia produktów. Jest dostępny dla użytkowników zewnętrznych i partnerów spoza Google, którzy muszą współpracować z zespołami Google nad konkretnymi projektami.

Narzędzie do śledzenia problemów nie jest zwykłym narzędziem do śledzenia błędów i nie jest oferowane jako narzędzie dla klientów indywidualnych, które chcą go używać do śledzenia problemów. To narzędzie nie jest przeznaczone do przesyłania opinii o usługach Google. Instrukcje przesyłania opinii znajdziesz w dokumentacji poszczególnych usług.

Docelowi odbiorcy

Narzędzie do śledzenia problemów jest przeznaczone dla 2 zbiorów użytkowników:

  • użytkowników publicznych z ograniczonym zestawem zatwierdzonych projektów wyznaczonych przez Google,
  • użytkowników partnerskich, którzy współpracują przy konkretnych projektach z Google.

Narzędzie do śledzenia problemów ma uprawnienia dostępu, które określają, którzy użytkownicy mogą znajdować, wyświetlać, tworzyć i modyfikować problemy w ramach poszczególnych projektów. Te uprawnienia są określane przez Google na poziomie poszczególnych projektów. Użytkownicy niekorzystający z Google nie mogą dodawać nowych projektów do narzędzia Issue Tracker ani zarządzać ich uprawnieniami.

Użytkownicy publiczna

Użytkownicy publiczna to użytkownicy lub deweloperzy konkretnych projektów, w których Google oznaczył narzędzie do śledzenia problemów jako narzędzie do śledzenia problemów. Użytkownicy i deweloperzy projektów, w przypadku których Narzędzie do śledzenia problemów nie jest zatwierdzonym narzędziem do śledzenia, nie mogą go używać do śledzenia własnych problemów.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do narzędzia Issue Tracker pod adresem URL: https://issuetracker.google.com

Użytkownicy partnera

Użytkownicy programu partnerskiego to użytkownicy firm lub organizacji, które współpracują z Google przy konkretnych projektach korzystających z narzędzia do śledzenia błędów.

Użytkownicy partnera powinni postępować zgodnie z instrukcjami dostępu dla partnerów, korzystając z narzędzia do śledzenia błędów, pod adresem https://partnerissuetracker.corp.google.com.

Warunki usługi

Korzystanie z narzędzia do śledzenia problemów podlega Warunkom korzystania z usługi Google i Zasadom dotyczącym treści i zachowania użytkownika.

Narzędzie do śledzenia problemów Polityka dotycząca treści i zachowania użytkownika zawiera szczegółowe informacje na temat rodzajów danych, które należy przesłać do narzędzia do śledzenia błędów. Nie przesyłaj nieodpowiednich treści za pomocą narzędzia do śledzenia błędów. Jeśli uważasz, że nieodpowiednie treści zostały przesłane przez pomyłkę, poproś o ich usunięcie, przesyłając zgłoszenie do zespołu pomocy.