Dostęp dla partnerów

Użytkownicy partnera to użytkownicy firm lub organizacji, które współpracują z Google przy konkretnych projektach korzystających z narzędzia do śledzenia błędów. Ta strona zawiera instrukcje przeznaczone specjalnie dla użytkowników partnera.

Dostęp do narzędzia do śledzenia problemów partnera

Użytkownicy partnera powinni uzyskać dostęp do narzędzia do śledzenia błędów pod tym adresem URL: https://partnerissuetracker.corp.google.com

Partnerzy Google muszą używać konta Google Workspace, aby mieć dostęp do narzędzia do śledzenia błędów. Osoba kontaktowa w Google pomoże Ci określić konto, którego będziesz używać. Może to być konto Google Workspace Twojej firmy (jeśli jest przeznaczone) lub konto udostępnione przez Google nazywane kontem partnera.

Konto w domenie partnera

Te instrukcje mają zastosowanie, jeśli do uzyskania dostępu do narzędzia do śledzenia problemów partnerów będziesz korzystać z wydanego przez Google konta w domenie partnera (domain.corp-partner.google.com). Osoba kontaktowa w Google potwierdzi, czy jest to konto, którego chcesz użyć.

Omówienie czynności udostępniania:

  • Osoba kontaktowa w Google przydzieli Ci konto domeny partnera.
  • Po utworzeniu konta otrzymasz e-maila z instrukcjami logowania na swoje firmowe konto e-mail.
  • Przy pierwszym logowaniu musisz skonfigurować weryfikację dwuetapową na swoim koncie.

Więcej informacji znajdziesz w szczegółowych instrukcjach obsługi, użytkowania i rozwiązywania problemów.

Firmowe konto Google Workspace

Te instrukcje mają zastosowanie, jeśli do uzyskiwania dostępu do narzędzia do śledzenia problemów partnerów będziesz korzystać z firmowego konta Google Workspace. Osoba kontaktowa w Google potwierdzi, czy jest to konto, którego chcesz użyć.

Dostęp do instrukcji obsługi administracyjnej:

  • Obsługą dostępu do Twojego konta zajmie się osoba kontaktowa w Google.
  • Aby korzystać z narzędzia do śledzenia problemów partnera, musisz na koncie skonfigurować weryfikację dwuetapową.

Rozwiązywanie problemów z dostępem do narzędzia do śledzenia błędów

Użytkownicy korzystający z programu partnerskiego powinni uzyskać dostęp do narzędzia do śledzenia błędów pod tym adresem URL: https://partnerissuetracker.corp.google.com Ta sekcja zawiera instrukcje rozwiązywania problemów z dostępem.

Strona błędu Google UberProxy 403

Upewnij się, że logujesz się z konta partnera na właściwe konto. Jest to konto Google Workspace Twojej firmy lub konto domeny należące do partnera Google opisane powyżej.

Przyznanie dostępu do usługi https://partnerissuetracker.corp.google.com może potrwać do 12 godzin od momentu, gdy osoba kontaktowa w Google skonfiguruje Twoje konto.

Jeśli używasz właściwego konta i nadal widzisz tę stronę, oznacza to, że nie przyznano jej dostępu osobie kontaktowej w Google albo dostęp nie został jeszcze rozpowszechniony. Jeśli po 12 godzinach błąd nadal się pojawia, zgłoś problem osobie kontaktowej w Google.

Przekierowanie do http://issuetracker.google.com

Google udostępnia publiczne narzędzia do śledzenia błędów na stronie http://issuetracker.google.com. Jeśli próbujesz otworzyć stronę http://partnerissuetracker.corp.google.com, żeby to zrobić, zgłoś problem osobie kontaktowej w Google, by sprawdziła, czy Twoje konto ma do niego dostęp.

Ten komunikat pojawi się, gdy po raz pierwszy zalogujesz się w narzędziu do śledzenia błędów, jeśli nie przypiszesz do niego żadnych problemów. Osoba kontaktowa w Google powinna udostępnić Ci informacje dotyczące komponentu, w którym znajdziesz problemy charakterystyczne dla Twojego projektu.

Odmowa dostępu podczas próby wyświetlenia problemu

Przyznanie Ci dostępu do komponentów i problemów może potrwać do godziny od momentu, gdy Twój przedstawiciel Google skonfiguruje dostęp do tych zasobów.

Jeśli otrzymasz komunikat o odmowie dostępu dotyczący problemu, który Twoim zdaniem powinien być dostępny, zgłoś ten problem osobie kontaktowej w Google, aby sprawdziła, czy dostęp do niego został rozwiązany.