Google Bilgi Grafiği Arama API'sı

Bilgi Grafiği Arama API'si, Google Bilgi Grafiği'nde öğe bulmanıza olanak tanır. API, standart schema.org türlerini kullanır ve JSON-LD spesifikasyonuyla uyumludur.

Tipik kullanım durumları

Bilgi Grafiği Arama API'sini nasıl kullanabileceğinize ilişkin bazı örnekler:

 • Belirli ölçütlerle eşleşen en önemli varlıkların sıralı listesini alma.
 • Bir arama kutusundaki varlıkları tahmine dayalı olarak tamamlama.
 • Bilgi Grafiği öğelerini kullanarak içeriğe açıklama ekleme/düzenleme.

API yöntemleri ve parametreleri hakkında ayrıntılı bilgi için API Referansı'nı inceleyin.

Örnek istek

Aşağıdaki örnekte, API'ye gönderebileceğiniz bir istek türü gösterilmektedir. (Ancak öncelikle Ön koşullar bölümünü kontrol edin. Kendi API anahtarınızı da eklemeniz gerekir.)

https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search?query=taylor+swift&key=API_KEY&limit=1&indent=True

Yukarıdaki örnek arama, aşağıdakine benzer bir JSON-LD sonucu döndürür:

{
 "@context": {
  "@vocab": "http://schema.org/",
  "goog": "http://schema.googleapis.com/",
  "resultScore": "goog:resultScore",
  "detailedDescription": "goog:detailedDescription",
  "EntitySearchResult": "goog:EntitySearchResult",
  "kg": "http://g.co/kg"
 },
 "@type": "ItemList",
 "itemListElement": [
  {
   "@type": "EntitySearchResult",
   "result": {
    "@id": "kg:/m/0dl567",
    "name": "Taylor Swift",
    "@type": [
     "Thing",
     "Person"
    ],
    "description": "Singer-songwriter",
    "image": {
     "contentUrl": "https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmVDAhjhWnN2OWys2ZMO3PGAhupp5tN2LwF_BJmiHgi19hf8Ku",
     "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift",
     "license": "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0"
    },
    "detailedDescription": {
     "articleBody": "Taylor Alison Swift is an American singer-songwriter and actress. Raised in Wyomissing, Pennsylvania, she moved to Nashville, Tennessee, at the age of 14 to pursue a career in country music. ",
     "url": "http://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift",
     "license": "https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License"
    },
    "url": "http://taylorswift.com/"
   },
   "resultScore": 4850
  }
 ]
}

Aşağıdaki kod örnekleri, desteklenen çeşitli dillerde benzer bir aramanın nasıl yapılacağını gösterir. Bu arama, Taylor Swift ile eşleşen girişler döndürür.

Python

"""Example of Python client calling Knowledge Graph Search API."""
import json
import urllib

api_key = open('.api_key').read()
query = 'Taylor Swift'
service_url = 'https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search'
params = {
  'query': query,
  'limit': 10,
  'indent': True,
  'key': api_key,
}
url = service_url + '?' + urllib.urlencode(params)
response = json.loads(urllib.urlopen(url).read())
for element in response['itemListElement']:
 print(element['result']['name'] + ' (' + str(element['resultScore']) + ')')

Java

package com.google.knowledge.platforms.syndication.entitymatch.codesample;

import com.google.api.client.http.GenericUrl;
import com.google.api.client.http.HttpRequest;
import com.google.api.client.http.HttpRequestFactory;
import com.google.api.client.http.HttpResponse;
import com.google.api.client.http.HttpTransport;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.jayway.jsonpath.JsonPath;
import java.io.FileInputStream;
import java.util.Properties;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;

/** Example of Java client calling Knowledge Graph Search API */
public class SearchExample {
 public static Properties properties = new Properties();
 public static void main(String[] args) {
  try {
   properties.load(new FileInputStream("kgsearch.properties"));

   HttpTransport httpTransport = new NetHttpTransport();
   HttpRequestFactory requestFactory = httpTransport.createRequestFactory();
   JSONParser parser = new JSONParser();
   GenericUrl url = new GenericUrl("https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search");
   url.put("query", "Taylor Swift");
   url.put("limit", "10");
   url.put("indent", "true");
   url.put("key", properties.get("API_KEY"));
   HttpRequest request = requestFactory.buildGetRequest(url);
   HttpResponse httpResponse = request.execute();
   JSONObject response = (JSONObject) parser.parse(httpResponse.parseAsString());
   JSONArray elements = (JSONArray) response.get("itemListElement");
   for (Object element : elements) {
    System.out.println(JsonPath.read(element, "$.result.name").toString());
   }
  } catch (Exception ex) {
   ex.printStackTrace();
  }
 }
}

JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<script>
 var service_url = 'https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search';
 var params = {
  'query': 'Taylor Swift',
  'limit': 10,
  'indent': true,
  'key' : '<put your api_key here>',
 };
 $.getJSON(service_url + '?callback=?', params, function(response) {
  $.each(response.itemListElement, function(i, element) {
   $('<div>', {text:element['result']['name']}).appendTo(document.body);
  });
 });
</script>
</body>
</html>

PHP

<?php
require '.api_key';
$service_url = 'https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search';
$params = array(
 'query' => 'Taylor Swift',
 'limit' => 10,
 'indent' => TRUE,
 'key' => $api_key);
$url = $service_url . '?' . http_build_query($params);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$response = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);
foreach($response['itemListElement'] as $element) {
 echo $element['result']['name'] . '<br/>';
}

Bilgi Grafiği öğeleri

Bilgi Grafiği'nde insanlar, yerler ve nesneler gibi gerçek varlıkları tanımlayan milyonlarca giriş vardır. Bu öğeler, grafiğin düğümlerini oluşturur.

Bilgi Grafiği'nde bulunan öğe türlerinden bazıları şunlardır: