Khóa học nâng cao

Các khoá học nâng cao hướng dẫn các công cụ và kỹ thuật để giải quyết nhiều vấn đề về máy học.

Các khoá học được cấu trúc độc lập. Hãy cân nhắc dựa trên sở thích hoặc miền có vấn đề.

Mới
Rừng quyết định là một giải pháp thay thế cho mạng nơron.
Hệ thống đề xuất tạo ra các đề xuất được cá nhân hoá.
Phân cụm là một chiến lược học máy chính không được giám sát để liên kết các mục có liên quan.
GAN tạo các thực thể dữ liệu mới giống với dữ liệu huấn luyện của bạn.
Đó là hình ảnh một con mèo hay một chú chó?
Thực hành thực hành gỡ lỗi các vấn đề về tính công bằng.