Khoá học máy học ứng dụng
bằng API TensorFlow

Giới thiệu nhanh về thực tế máy học của Google với tốc độ nhanh, có một loạt các bài học bằng bài giảng video, nghiên cứu điển hình trong thực tế và bài tập thực hành.

Một số câu hỏi được trả lời trong khoá học này

Hãy tìm hiểu các phương pháp hay nhất của chuyên gia Google về các khái niệm chính của công nghệ máy học.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu thực hành công nghệ máy học?

Hãy tìm hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản về máy học thông qua Khoá học trục trặc, trải nghiệm thực tế qua cuộc thi Kaggle đi kèm hoặc truy cập vào chương trình Learn with Google AI để khám phá toàn bộ thư viện tài nguyên đào tạo.