Giriş

Makine Öğreniminde Test ve Hata Ayıklama'ya hoş geldiniz. Makine öğrenimi sistemlerinin test edilmesi ve hata ayıklaması, geleneksel yazılımlardaki test ve hata ayıklama işlemlerinden önemli ölçüde farklıdır. Bu kursta, modelinizdeki hata ayıklamadan başlayıp üretimdeki ardışık düzeninizi izlemeye kadar birçok konuda bilgi bulabilirsiniz.

Makine öğreniminin beş aşamasının resmi. Beş aşama şu şekildedir:
bir makine öğrenimi sorunu tanımlayıp çözüm önerme; ikinci, veri kümesi oluşturma; üçüncü, verileri dönüştürme; dört, bir model eğitme ve beş aşama, tahmin yapmak için modeli kullanma. Bu kursta dördüncü ve beşinci bölüme odaklanılır: Bir model eğitilir ve
tahminde bulunmak için model kullanılır.

Bu kursta ele alınmayan konular:

  • Tensorflow Hata Ayıklayıcı: Tensorflow için özel hata ayıklayıcı.
  • Model anlama: ML modelinin davranışı hakkında bilgi edinme.
  • Belirli ML uygulamalarıyla ilgili yönergeler.

Ön koşullar

Bu kursta:

İyi Eğitimler!