Kirliliğe yol açan maddeler

Kirliliğe yol açan madde nedir?

Kirliliğe yol açan maddeler, havadaki, yüksek konsantrasyon halinde insan sağlığına zararlı olan parçacıklar ve gazlardır.

Bildirilen kirliliğe yol açan maddeler

Air Quality API, kirliliğe yol açan en yaygın maddeleri destekler.

Kirliliğe yol açan maddelerle ilgili bilgiler şunları içerir:

  • Kirliliğe yol açan baskın madde
  • Konsantrasyon
  • Kaynaklar ve Etkiler
Kod Görünen Ad Tam Ad Ölçülen Birim Sayısı
co CO Karbonmonoksit ypb
C6h6 C6H6 Benzen μg/m3
öküz ÖK Fotokimyasal oksidanlar ypb
o3 3 Ozon ypb
nh3 NH3 Amonyak ypb
Metan olmayan hidrokarbonlar NMHC Metan olmayan hidrokarbonlar ypb
no HAYIR Azot monoksit ypb
Azot oksitler NOX Azot oksitler ypb
no2 NO2 Nitrojendioksit ypb
p25 P25 İnce partiküllü madde (<2,5 μm) μg/m3
pm10 PM10 Solunabilir partikül madde (<10 μm) μg/m3
so2 SO2 Kükürtdioksit ypb
Toplam indirgenmiş kükürt TRS Toplam azaltılmış sülfür μg/m3