ข้อมูลการตอบกลับ

ปลายทาง currentConditions และ history จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบสนอง

เอกสารในส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดคำตอบเหล่านี้