การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน Maps Embed API

ราคาของ Maps Embed API

คำขอ Maps Embed API ทั้งหมดพร้อมให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีการใช้งานไม่จำกัด

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

ไม่มีขีดจำกัดระยะสั้น (จำนวนคำค้นหาต่อวินาที) หรือระยะยาว (จำนวนคำค้นหาต่อวัน) บน Maps Embed API

ข้อจำกัดของข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาตได้ที่ส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform