شروع کنید

ساختن را با Solar API شروع کنید.
یک حساب کاربری ایجاد کنید، یک کلید API ایجاد کنید و شروع به ساخت کنید.
درباره داده های Solar API و موارد استفاده بیشتر بیاموزید.
شطرنجی، تابش و تابش خورشیدی، شار و موارد دیگر را درک کنید.
نقاط پایانی ما را به صورت بصری کاوش کنید یا از کد دوباره استفاده کنید.
با آخرین پیشرفت های Solar API آشنا شوید.
پوشش Solar API را در سراسر جهان کاوش کنید.
در مورد مکان، ابعاد و پتانسیل خورشیدی یک ساختمان بینش دریافت کنید.
اطلاعات خام خورشیدی را برای منطقه اطراف یک مکان دریافت کنید.
برنامه‌های موجود را برای استفاده از Solar API در پلتفرم Google Maps منتقل کنید.
مرجع Solar REST و gRPC API را مشاهده کنید.

راهنما & حمایت کردن

کمک بگیر. کمک کن به جامعه بپیوندید.

کمک بگیر. کمک کنید کارما نقشه ها را بسازید.

گزارش یک اشکال یا باز کردن یک درخواست ویژگی.

از حوادث و قطعی پلت فرم مطلع شوید.

از تیم Google Maps Platform کمک بگیرید.